Sana vzw

Vereniging voor Gezondheid en Welzijn

Programma gedetailleerd

9.00 uur Inloop en registratie

9.30 uur Introductie

Luc Van de Ven | Congresvoorzitter; Klinisch ouderenpsycholoog, Dienst Ouderenpsychiatrie, Universitair Psychiatrisch Centrum, KU Leuven

9.40 uur Het beeld van de oude dag: vooroordelen en stereotypieën

Luc Van de Ven | Klinisch ouderenpsycholoog, Dienst Ouderenpsychiatrie, Universitair Psychiatrisch Centrum, KU Leuven

De geschiedenis van stereotypieën en vooroordelen over ouderen en ouder-worden is lang. Nu eens zijn ze negatief en pessimistisch, dan weer uitgesproken positief en optimistisch. Er zijn grote individuele verschillen en extreme contrasten. Het (nood)lot speelt vaak een erg bepalende rol: voor de een komt verlies vroeg en genadeloos, voor anderen zit het tot op hoge leeftijd wat mee. En hoe we omgaan met verlies, heeft voor een groot deel te maken met persoonlijkheidskenmerken en de beschikbaarheid van een vertrouwenspersoon.

Vragen

10.10 uur Seksualiteit en erotiek in de tweede levenshelft: bron van plezier en gevaar voor ontsporing

Lies Van Assche | Klinisch ouderenpsychologe (systeempsychotherapeute/neuropsychologe), Dienst Ouderenpsychiatrie, Universitair Psychiatrisch Centrum, KU Leuven

Naast psychische nabijheid blijft ook lichamelijke intimiteit vaak bestaan tot op hoge leeftijd. Wegens de lichamelijke veranderingen is creativiteit in seksuele beleving meer dan ooit aangewezen. Dit kan leiden tot mooie verhalen over een blijvende seksuele ontwikkeling en een bevredigend seksueel contact. Toch er is ook het gevaar voor ontsporing. Aan de hand van casussen komen de belangrijkste aspecten van seksualiteit op latere leeftijd aan bod.

Vragen


11.00 uur Pauze


11.20 uur Seksuele dienstverlening

Gesprek met Delfi en Marc | Seksuele dienstverleners, Aditi vzw, Haacht

Seksuele dienstverlening voor mensen met een beperking is al langer bekend. Maar de laatste jaren doen steeds meer senioren, ook ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven, een beroep op deze dienstverlening. En dit roept begrijpelijkerwijze tal van vragen op: hoe worden deze ‘dienstverleners’ opgeleid en begeleid? Welke ouderen komen in aanmerking? Wat zijn de praktische regelingen? …

Vragen

12.30 uur Wandellunch

13.30 uur Een glaasje kan toch geen kwaad: verantwoord omgaan met alcohol

Erwin De Bisscop | Begeleider systeemtherapie en coördinator Poliklinisch Ontwenningscentrum, AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, staflid Korzybski Instituut Brugge

Ruim twee-derde van de 65-plussers drinkt dagelijks meer dan één consumptie en één op de 20 ouderen behoort zelfs tot de zware drinkers. De invloed van alcohol op ouderen in het algemeen en meer specifiek op hun hersenen zal automatisch sneller een effect hebben. Symptomen van overmatig alcoholgebruik bij ouderen zijn niet specifiek en worden vaak ten onrechte toegeschreven aan normale veroudering. Door die veroudering ervaren ouderen ook sneller gezondheidsproblemen als gevolg van alcoholgebruik. Voorzichtig zijn met deze “legale” drug is dus aangewezen.

Vragen

14.20 uur Medicatiegebruik bij ouderen: soms van het goede te veel

Prof. dr. Jos Tournoy | Geriater, Hoofd Afdeling Gerontologie en Geriatrie, KU/UZ Leuven

“Trop is te veel”. Medicatiegebruik lijkt op het eerste zicht erg gerechtvaardigd als we met het ouder worden diverse kwaaltjes en medische problemen willen bestrijden en behandelen. Maar ondoordacht medicatiegebruik is soms een dubbeltje op zijn kant….Tijdens deze lezing wordt dieper ingegaan op de mogelijke ongewenste gevolgen en op hoe optimaal medicatiegebruik bij ouderen bevorderd kan worden.

Vragen

15.10 uur Pauze

15.30 uur Wijziging: Grijs, wijs en puber

Prof. dr. Jean Paul Van Bendegem | Hoogleraar, Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, Vrije Universiteit Brussel

Geheel ten onrechte wordt het ouder worden voorgesteld als een eindfase. Beter is het om die fase te zien als de unieke combinatie van puberaal gedrag en wijsheid: onwennigheid en weten waarom.

Vragen


16.20 uur Afronding

Luc Van de Ven | Congresvoorzitter; Klinisch ouderenpsycholoog, Dienst Ouderenpsychiatrie, Universitair Psychiatrisch Centrum, KU Leuven

16.30 uur Netwerkborrel

17.00 uur EindeDeelnamebijdrage: € 99,-

Vroegboekkorting: deelnamebijdrage tot 15 februari 2018: € 90,-

Sana-opleidingsattest, syllabus, koffie en fris, fruit, broodjeslunch, borrel

Om in te schrijven: klik hier

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met vriendelijk verzoek dit programma ook te zenden aan geïnteresseerde collega's

Sana vzw

Reebokweg 1, B-2360 Oud-Turnhout + 32 (0) 475 280 276 sanaprojecten@telenet.be