Sana vzw

Vereniging voor Gezondheid en Welzijn

Sana vzw - Vereniging voor Gezondheid en Welzijn

&

Gompel&Svacina Uitgevers

nodigen u van harte uit op het

Congres: Communicatie bij ouderen

voor iedereen die, in welke hoedanigheid ook, omgaat met ouderen.

Wetenschappelijk advies: Dr. Louis Heylen, Universiteit Gent & Universiteit Antwerpen

De Stroming, Nationalestraat 111, Antwerpen

Parkeren: Waalse kaai / Vlaamse kaai (gratis) - Cammerpoorte (betalend) - Groenplaats (betalend)

Trein: Antwerpen-Centraal Tram: halte Sint-Andries

Donderdag, 15 november 2018, 10.00 uur - 16.00 uur


Communiceren wordt vanzelfsprekend gevonden tot op het moment dat het wat moeizamer begint te verlopen, net zoals bewegen en eten. Vele ouderen worden om uiteenlopende oorzaken en redenen geconfronteerd met beperkingen in de communicatie, waardoor sociale contacten verminderen en isolement dreigt. Dit congres geeft inzicht in de achterliggende factoren die aan de basis liggen van communicatiemoeilijkheden bij ouderen. Het biedt praktische tips, adviezen, technieken en hulpmiddelen voor hulpverleners, partners en omgeving. Vooral het middagprogramma is niet enkel een luister-, maar zeker ook een belevings- en interactief congres.

Programma


09.30 uur Inloop en registratie

10.00 uur Wat doet ouder worden met ons lichaam en brein?

Prof. dr. Maurits Vandewoude (geriater, Universiteit Antwerpen en Ziekenhuisnetwerk Antwerpen)

Mensen worden alsmaar ouder. Dit wordt bestudeerd in de gerontologie en de geriatrie. Hoe komt het dat de levensverwachting de laatste eeuw zo drastisch toegenomen is en wat betekent dat in het dagelijkse leven? Wat zijn de mechanismen die deze ontwikkeling mogelijk maken, zowel collectief als individueel? Welke greep hebben we daar op? Kunnen we er iets aan doen? Ongetwijfeld moet bijzondere aandacht worden gegeven aan de levenswijze, waarbij voeding en fysieke activiteit een doorslaggevende rol spelen.

Vragen

10.50 uur Veroudering en communicatieve vaardigheden

Prof. dr. Marc De Bodt (logopedist-medische wetenschappen, Universiteit Antwerpen en Universitair Ziekenhuis Antwerpen; docent Universiteit Gent)

Veroudering gaat logischerwijze gepaard met functieverlies, waaronder de zintuiglijke en communicatieve functies, die sterk met elkaar verbonden zijn. Een verminderd gehoor en zicht interfereren met het begrijpen van gesproken en geschreven informatie en vormen zo een probleem voor de dagelijkse communicatieve vaardigheden: horen, luisteren, lezen en begrijpen. In het geval van een gecombineerde stoornis is er een groot risico op communicatieve aftakeling en verminderd psychosociaal welbevinden. De zorg voor de zintuiglijke functies is van primair belang om een efficiënte communicatie in stand te houden. Daarnaast treden ook beperkingen op in de expressieve mogelijkheden: een trager spreektempo, woordvindingsproblemen, een minder krachtige en instabiele stem, minder nauwkeurige articulatie enz.

Ondanks het hoge risico op het ontwikkelen van één of meer van deze problemen zien we dat steeds meer oudere personen er goed in slagen zich communicatief efficiënt te behelpen dank zij een aantal hulpmiddelen en de nodige inspanning van henzelf en de omgeving.

Vragen

11.40 uur Koffiepauze

12.00 uur Communiceren is een kwestie van balanceren

Dr. Karin Neijenhuis (logopedist, spraak-taalpatholoog, lector Zorg voor Communicatie, Hogeschool Rotterdam).

Communiceren is een basisbehoefte van de mens. Communiceren doe je echter nooit in je eentje, maar bestaat altijd uit tweerichtingsverkeer. Communicatieve competenties kunnen door verminderd gehoor, afname van cognitieve functies, zoals geheugen en aandacht, of door hersenletsel beperkt raken. Een dergelijke beperking wordt niet alleen ervaren door de getroffen persoon, maar ook door zijn gesprekspartner; het gesprek raakt uit balans. Ondersteunende communicatie, zoals gebaren, schrijven, tekenen, een goede akoestiek en het eenvoudigweg meer tijd nemen voor het gesprek kunnen zorgen voor meer balans in de communicatie. Een eventuele beperking wordt dan minder ervaren als een belemmering. In deze lezing komt aan bod welke elementen een rol spelen in de menselijke communicatie en hoe een nieuwe balans gevonden kan worden als gesprekspartners een communicatieve beperking ervaren.

Vragen

12.50 uur Wandellunch

13.50 uur Dubbelsessie Over de kern van communicatie, de kracht van dromen en het wonder van relaties

Drs. Kasper Bormans (master in management en master in communicatiewetenschappen; werkt als ‘gewetenschapper’ aan een doctoraat aan de KU Leuven – School voor Massacommunicatieresearch).

Deze dubbelsessie is een interactieve beleving waarin een nieuwe vorm van communicatie centraal staat die gericht is op emotie, het zintuiglijke en het onbewuste. Op dat vlak kunnen we heel wat opsteken van zowel reclametechnieken als het omgaan met mensen met dementie. Hoe krijg je mensen in beweging? Ook als je moeilijk toegang tot hen krijgt?

De sessie is bedoeld voor iedereen die omgaat met ouderen. Toch zullen mensen die te maken krijgen met dementie in hun omgeving, er nog extra inzichten uithalen. Dementie is trouwens het probleem van de toekomst. Het is zwaar voor de persoon met dementie zelf, maar ook voor zijn of haar omgeving. Hulpverleners, mantelzorgers en familieleden zijn de ‘schaduwbetrokkenen’ van de aandoening. Hoe kunnen deze mensen optimaal worden ondersteund en verbonden?


16.00 uur Netwerkborrel

16.30 uur Einde


Deelnameprijs: € 99,-

Inbegrepen: syllabus, Sana-opleidingscertificaat, lunch, koffie, fris, fruit, netwerkborrel

Opleiding goedgekeurd door VVL.

www.sana-vzw.be

Sana vzw

Reebokweg 1, B-2360 Oud-Turnhout + 32 (0) 475 280 276 sanaprojecten@telenet.be