Over Sana vzw

Sana vzw is opgericht in 1996 met als doel activiteiten te ontwikkelen en diensten of instellingen op te richten, te beheren en uit te baten en/of initiatieven daartoe te ondersteunen, ter bevordering van de gezondheidszorg in de meeste brede betekenis. Een bijzondere plaats zijn daarbij onderzoek van en publieke informatie over gezondheidszorg, met inbegrip van publicaties, vormingssessies etc.


Maatschappelijke zetel: Reebokweg 1, B-2360 Oud-Turnhout | tel + 32 (0) 475 280 276 | sanaprojecten@telenet.be

Ondernemingsnummer: 0458.571.854

Rekeningnummer: BE37 7330 2003 0328 KREDBEBB