HOME

Selamat Datang

"Alkitab Berkata :Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh Firman Kristus (Roma 10:17)"

Tanpa pernah membaca atau mendengarkan Firman Kristus, bagaimana iman kita bisa ada?

Untuk alasan tersebut, saya membukukan semua yang saya dapatkan mengenai Firman Tuhan dalam bentuk tulisan dan video. Sekiranya semua ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja sebab hanya Dia yang pantas dimuliakan.