Nedstämdhet

Alla blir nedstämda och ledsna ibland. Ingen kan jämt vara glad.

Nedstämdhet kan komma av något tråkigt har hänt, vädret samt årstiden.

När man är nedstämd kan man känna sig ständigt trött, ha sömnsvårigheter. En del upplever minskat intresse för aktiviteter och drar sig undan lite. Vanligt är att man inte tycker något är roligt.

Nedstämdhet visar sig ofta som kroppsliga reaktioner som tex huvudvärk. nacksmärtor, smärtor i skudror och rygg, tarmbesvär och stickningar i bröstet.

Om nedstämdheten varar i flera veckor kan den övergå i en depression. Därför är det viktigt att man tar hand om sin nedstämdhet.