Ångest

Ångest är ett sinnestillstånd som karakteriseras av rädsla eller oro, som ger kroppsliga uttryck. Detta kan vara en upplevd känsla av spänning eller tryck mot bröstkorgen, onormala hjärtslag, smärta i bröstet eller andfåddhet

Har man oroat sig mycket kan man drabbas av ångest.

Ångest är en naturlig reaktion vid fara och fungerar som en kraftig varningssignal!

Vid för mycket oro kan det som inte är farligt väcka ångest utan att man förstår varför. Det är viktigt att ta hand om sin ångest.

Bland de yttre kroppsliga tecknen på ångest finns blekare hy, svettning, darrning och vidgning av pupillerna.

Den känslomässiga komponenten består av rädsla eller panik, illamående och frusenhet.

Ångest är inte alltid sjuklig och skadlig. Funktionen av ångest är att höja beredskapen inför en kommande fara. Ett visst mått av ångest i rätt situation kan vara bra, medan en överdriven ångestreaktion i stället sänker prestationsförmågan.

Samtalsterapi kan hjälpa dig att hantera och förebygga ångest