นักศึกษาวิชาทหาร

โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา

(กลุ่มวันพฤหัสบดี)

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

อยากสมัครเรียน นศท.ชั้นปี 1/2561

สำหรับนักเรียนคนใดมีที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และมีความประสงค์จะเข้าเรียน ให้นักเรียนแจ้งชื่อที่ ธุรการ หรือ อาจารย์ผู้กำกับ และเตรียมเอกสารต่างๆ และค่าใช้จ่ายตามที่กำหนด มาในวันเปิดภาคเรียน...

รายละเอียดคุณลักษณะและคุณสมบัติการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร คลิก

รายงานตัว นศท.ชั้นปี 2-3/2561

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปี 2-3 ต้องเตรียมเอกสารมาในวันเปิดภาคเรียน โดยเฉพาะผู้ที่ อายุ 17 ปี ขึ้นไป (ยึดตามปีเกิด) ต้องดำเนินการลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.9) ตามที่อยู่ของบิดา และนำมาด้วยในวันเปิดภาคเรียน...

ดาวน์โหลด

1. ระเบียบการรับสมัครเป็น นศท. และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (ส่วนกลาง) ดาวน์โหลด

2. ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.1) ดาวน์โหลด

3. แบบรายงานตัว นศท.เข้าฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.2) ดาวน์โหลด