Sami entrepreneurs and research collaboration

Dialogbasert forskning med reiselivsentreprenører i samiske områder

Hva påvirker entreprenørenes handlingsrom?

Og hvordan kan samarbeid med forskere bidra til at dette rommet vokser?

I dette prosjektet skal forskere fra Norut, UiT Norges arktiske universitet og Högskolan Dalarna i Sverige finne ut hva som skaper, hindrer eller forminsker handlingsrommet til entreprenører i samiske områder.

Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med NordNorsk Reiseliv AS og satsingen "Johtit - Samisk Reiseliv".

Forskerne jobber tett sammen med entreprenører innen samisk reiseliv. En helt ny dialogbasert forskningsmetode tas i bruk.

Prosjektet har fått tre millioner kroner fra Regionale forskningsfond (RFF-Nord) og skal gå over tre år.

Besøk prosjektets blogg for å følge den dialogbaserte forskningsprosessen.

Fotograf: Ørjan Bertelsen, www.nordnorge.com, Kautokeino

Prosjektgruppa

Nyheter:

Juni 2018

Mai 2018

  • Presentasjon, Line Mathisen og Brynhild Granås: Performing spaces for creativity and innovation. Entrepreneurship in Sami tourism, Årskonferansen, Norsk antropologisk forening, Tromsø.
  • Blogginnlegg om vellykket rekruttering av medforskere.

November 2017

Oktober 2017

  • Presentasjon, Vigdis Nygaard, Line Mathisen, Nina Smedseng og Hilde Bjørkli: Sámi Entrepreneurs and Research Collaboration: Socio-cultural Dimensions of Entrepreneurs’ Scope of Action, UiT Open Tourism Seminar on Futures of Indigenous Tourism in the North, Alta.
  • Konferansepaper, Kjell Olsen: Heritage = Tourism, Nordic Symposium in Tourism and Hospitality, Turku, Finland.
  • Konferansepaper, Cecilia de Bernardi og Albina Pashkevich: Representations and National Marketing: the Case of Indigenous Peoples in Nordic and Russian DMOs’ webpages, Nordic Symposium in Tourism and Hospitality, Turku, Finland.

September 2017

August 2017

  • Konferansepaper, Trine Kvidal-Røvik: #grabyourwallet. Purchase with a purpose and the potential for “real” resistance? NordMedia 23rd Nordic Conference on Media and Communication Research, Tampere, Finland

Mars 2017


Formidlingsseminar tourism oct 2017 .pptx