BASISEDUCATIE IN UW ORGANISATIE?

1 op 7 Vlamingen kunnen niet mee in onze snel veranderende maatschappij. Ze hebben moeite met taal, cijfers, digitalisering en de wereld om zich heen. Ze zijn laaggeletterd.

Werkt u met of voor laaggeletterde volwassenen? Wil u uw cliënten, leden, vrijwilligers of medewerkers helpen zelfredzaam te zijn?

Dan kan u terecht bij Centrum voor Basiseducatie, Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland.

Centrum voor Basiseducatie (CBE) Leerpunt heeft heel wat expertise op vlak van competentieverhogend werken voor laaggeletterde volwassenen. Die expertise gebruiken we graag om in samenwerking met u een aanbod op maat van uw organisatie uit te werken.

Onderwijs, OCMW, CAW, VDAB, maatwerkbedrijf, dienstenchequebedrijf, welzijnsschakel, stads- of gemeentedienst, inloopteam, vereniging waar armen het woord nemen, ... Elke organisatie en instelling die met of voor laaggeletterden werkt, kan terecht bij CBE Leerpunt. En dat voor zowel een aanbod voor het eigen kortgeschoolde personeel als voor uw doelpubliek.

We organiseren opleidingen waarin we werken aan professionele, educatieve en/of sociale redzaamheid. We brengen volwassenen de kennis, vaardigheden en attitudes bij die nodig zijn voor de persoonlijke ontwikkeling, om te functioneren in de maatschappij, om een verdere (beroeps)opleiding te volgen, een job te vinden of hun job te kunnen blijven doen. Daarbij werken we altijd in groep.

We bieden opleidingen aan binnen onderstaande thema's. We werken zoveel mogelijk geïntegreerd. Waar mogelijk combineren we verschillende thema's.

WAT bieden we aan?

WAAR MAKEN WE HET VERSCHIL?

In een eenvoudige taal, met veel geduld, met extra zorg voor de cursisten in elke fase van het leertraject, met aandacht voor een veilige leeromgeving, ... het zijn maar enkele zaken die onze manier van werken typeren.

Laaggeletterdheid gaat vaak gepaard met een laag zelfbeeld, schaamte en negatieve leerervaringen. Vanuit hun expertise weten onze lesgevers hoe ze hiermee moeten omgaan. Zo brengen zij mensen ertoe om toch bij te leren.

We richten ons op volwassenen en beschouwen alle deelnemers als volwaardige partners. Onze inhouden zijn gebaseerd op eigen opleidingsprofielen en leerplannen en spelen in op de leervragen van de cursisten. We gaan aan de slag met brieven van de stad of van de school. We ontleden de factuur van een energieleverancier. We surfen naar een webwinkel en gaan na of de aanbiedingen wel echt de moeite waard zijn. Zo werken we aan de kennis van taal, wiskunde en digitale vaardigheden.

We werken op maat van uw organisatie. We gaan met u aan tafel zitten en bekijken waar precies uw vragen en noden zitten. We bespreken hoe we u hierop een antwoord kunnen bieden. Ook tijdens de opleiding blijven we luisteren. Waar mogelijk spelen we in op de vragen van de deelnemers.

Een ander belangrijk verschil vindt u in de kostprijs. In veel gevallen kunnen wij onze opleidingen gratis aanbieden.

SAMENWERKINGEN IN DE KIJKER

Digikriebels

Ouders en grootouders schuiven mee aan op de schoolbanken. Met hun kinderen en kleinkinderen ontdekken ze de digitale wereld.

Lees meer

Alfa naar werk

Samen met VDAB en IN-Gent leiden we analfabete anderstaligen op naar een job als keukenmedewerker of huishoudhulp.

Lees meer

slim beheer

Je budget beheren en je persoonlijke administratie organiseren. In samenwerking met vershillende OCMW's organiseerden we de cursus 'Slim Beheer'.

Lees meer

WE WERKEN/WERKTEN AL SAMEN MET

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.