En säljares insikter

De senaste 15 åren har jag arbetat som säljare av digitaliseringslösningar till den privata- och offentliga sektorn.

Försäljningen har nästan uteslutande varit till nya kunder, såväl större koncerner som mindre företag och organisationer, omfattat allt från förstudier till molntjänster, samt ofta varit nya nya och oprövade lösningar.

Att arbeta med försäljning till nya kunder har gett mig insikter om bl a kundernas initiala skepsis till förtroende, men även om aktiviteterna såsom prospektering, första kundmötet, offert och avtal.

Syftet med webbplatsen är att delge mina insikter och tips.


Solna 2018