กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แถลงข่าวผลการปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชกรรม

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร์ ผบก.ภ.จว.สกลนคร

พร้อมด้วย พ.ต.อ.โชคชัย อินทะนิน รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.พยุงศักดิ์ นามวรรณ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.ณัฏฐพนธ์ พยอมใหม่ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.เทอดทูล สร้อยสุขพาพันธ์ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.เศกสรร สุขประเสริฐ รอง ผบก.ฯ และ พ.ต.อ.เกษม มุทาพร

ร่วมแถลงข่าวผลการปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชกรรมตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร

โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ,พล.ต.ยงยุทธ ขันทวี ผบ.มทบ.29 เข้าร่วม

ณ หน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร

ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช

ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565

ข้าราชการตำรวจ กก.สืบสวน ร่วมพิธีถวายพวงมาราในวันปิยมหาราช 2565

ร่วมปะชุมมอบนโยบายการบริหารงาน ตร.

ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565

พ.ต.อ.เกษม มุทาพร ผกก.สืบสวน ภจว.สกลนคร

พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ กก.สืบสวน รวมทั้ง ข้าราชการตำรวจ 191 รวมทั้งสิ้น 64 นาย ร่วมรับฟังมอบนโยบายการบริหารงาน ตร.ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการประกวดการฝึกประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565

พ.ต.อ.พยุงศักดิ์ นามวรรณ รอง ผบก.ภ.จว.สกลนคร

นำการปฏิบัติ โดยมี พ.ต.อ.เกษม มุทาพร ผกก.สส.ภ.จว.สกลนคร

และชุดปฏิบัติการพิเศษ กก.สส.ภ.จว.สกลนคร

ประกวดการฝึกยุทธวิธีตำรวจ ของตำรวจภูธรภาค 4 ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4

โครงการฝึกทบทวนประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

พล.ต.ต.สรธาน อินทรจักร์ ผบก.ภ.จว.สกลนคร

เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกทบทวนข้าราชการตำรวจที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และร่วมชมการฝึกทบทวนการชุมนุมสาธารณะฯ เพื่อเตรียมความพร้อมข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองร้อยควบคุมฝูงชน ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเน้นย้ำถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติเป็นสำคัญ

โดยมี พ.ต.อ.เทอดทูล สร้อยสุขพาพันธ์ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.เศกสร สุขประเสริฐ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.เกษม มุทาพร ผก.สส.ภ.จว.สกลนคร และ หน.สภ.ในสังกัด เข้าร่วม

ณ สนามกีฬา กก.ตชด.23 อ.เมือง จว.สกลนคร

กิจกรรมทดสอบร่างกายประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565

เวลา 09.00 น.


พ.ต.อ.เกษม มุทาพร ผกก.สืบสวน ภ.จว.สกลนคร
เป็นประธานเปิดกิจกรรม ทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของตำรวจให้แข็งแรงและมีบุคลิกภาพที่ดี มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่

โดยมี รอง ผกก.ฯและข้าราชการตำรวจในสังกัด จำนวน 60 นาย เข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ณ สวนสาธารณะสระพังทอง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร


กิจกรรมทดสอบร่างกายประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565

เวลา 09.00 น.


พ.ต.อ.เกษม มุทาพร ผกก.สืบสวน ภ.จว.สกลนคร
เป็นประธานเปิดกิจกรรม ทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของตำรวจให้แข็งแรงและมีบุคลิกภาพที่ดี มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่

โดยมี รอง ผกก.ฯและข้าราชการตำรวจในสังกัด จำนวน 60 นาย เข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ณ สวนสาธารณะสระพังทอง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร


การตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชา

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร์ ผบก.ภ.จว.สกลนคร

ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร

กิจกรรม 5 ส.

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

ข้าราชการตำรวจกองกำกับการสืบสวนทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์

บริเวณรอบบ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง