Viranomais-ilmoitukset

Kun myyt elintarvikkeita ...

Elintarvikkeiden myynnistä ja tarjoilusta toreilla, messuilla ja suurissa yleisötapahtumissa tulee tiedottaa paikalliselle valvovalle terveydensuojeluviranomaiselle Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, terveysvalvonta@phhyky.fi viimeistään neljä arkipäivää (1.7.19) ennen myyntitapahtumaa.

Tiedottamisessa on annettava seuraavat tiedot: toimijan nimi ja yhteystiedot, tapahtuma, missä toimintaa aiotaan harjoittaa ja päivämäärä milloin toimintaa tapahtuu.

Kun käytät nestekaasua ...

Mikäli myyntipisteessänne on käytössä kaasupulloja, tulee torimyyjän ilmoittaa kirjallisesti niiden tarkka määrä ja koko 15.6.2019 mennessä tilaisuuden järjestäjälle osoitteeseen sahtimarkkinat@gmail.com

Päijät-Hämeen pelastuslaitos vaatii järjestäjältä etukäteen tiedon yleisötilaisuusalueella olevista nestekaasupulloista ja niiden määrästä.

Mikäli ette ole toimittaneet tietoa tilaisuuden järjestäjälle määräaikaan mennessä, on järjestäjällä ja pelastuslaitoksella oikeus kieltää nestekaasun käyttö ko. myyntipisteessä.

Lisätiedot: aleksi.mertsalmi@gmail.com

Huomioikaa myös Päijät-Hämeen pelas-tuslaitoksen turvallisuusmääräykset: ”Nestekaasu yleisötilaisuudessa”-ohje sekä "Tilapäisrakennelmien ja myynti-pisteiden turvallisuusjärjestelyt" -ohje.

Em. ohjeet löytyvät netistä täältä

https://www.phpela.fi/fi/asukkaille/kaikki_ohjeet_ja_lomakkeet