ขอเชิญสมาชิกชมรมเข้าร่วมอบรม " HR Trends 2024 "

กิจกรรม ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลเครือสหพัฒน์

สัมภาษณ์พิเศษ คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 

วาระครบรอบ 48 ปี การก่อตั้งชมรม

บริหารทรัพยากรบุคคลเครือสหพัฒน์ (ชบค.)

หลักสูตรที่ชมรมฯ จัดอบรมให้กับสมาชิก

9 มิถุนายน 2566

>>>Download ภาพกิจกรรมวันอบรม 9 มิ.ย. 66 <<<

SAHAGROUP HR FORUM 2022 

เนื่องในวาระครบรอบก่อตั้งชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลเครือสหพัฒน์ครบ 48 ปี

11 พฤศจิกายน 2565

25 ตุลาคม 2565

14 กันยา 2565

......................................

21 กรกฎาคม 2565

2 กรกฎาคม 2565

19 เมษายน 2564

18 พฤศจิกายน 2563

13 - 14 ธันวาคม 2562

25 เมษายน 2562

แนะนำเครือสหพัฒน์