สถาบันส่งเสริมศิลปหัตกรรมไทย (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลดเอกสาร

SACIT เปิดพื้นที่เช่าร้านค้า กว่า 12 คูหา ณ อาคารพระมิ่งมงคล ชั้น 1 ให้แก่ครูศิลป์ฯ ครูช่างฯ ทายาทฯ สมาชิก สศท. นักสร้างสรรค์งานศิลปะ และผู้ผลิตงานหัตถกรรม สนใจคลิ๊ก