SAB

Supichan and Arduino for Beginner

Please Visit New Site เราย้ายไปที่ https://sites.google.com/view/aprs-indy

News Update 04 OCT 2017

ประกาศ ปรับปรุงเวอร์ชั่น การทำงานของ IGATE และ Tracker ดังนี้

**** IGATE ****

รุ่นก่อนหน้านี้ จาก เฟิร์มแวร์ V.1.82 เป็น IGATE (อย่างเดียว)

เฟิร์มแวร์ V2.0 เป็น IGATE และ Wx ได้พร้อมกัน โดย Wx ใช้เซนเซอร์ DHT22 , LDRวัดแสง , เซนเซอร์ฝน (ต่อจอไม่ได้)

เฟิร์มแวร์ V2.1 (ใหม่) เป็น IGATE และ Wx ได้พร้อมกัน เปลี่ยนเซนเซอร์ ไปใช้ BME280 , LDRวัดแสง ,เซนเซอร์ฝน และ สามารถต่อ จอ OLED ขนาด 1.3 นิ้วได้ เฟิร์มแวร์ จะปล่อยให้ช่วยทดลองเร็วๆนี้ครับ

**** Tracker ****

รุ่นก่อนหน้านี้ จาก เฟิร์มแวร์ V.2.0 เป็น 2.1 ต่อ GPS เป็น Tracker และหรือ เชื่อมต่อกับ APRS Droid ใช้เป็น Tracker / monitor ส่ง MSG ก็ได้

เฟิร์มแวร์ V2.2 (ใหม่) เพิ่มเติม คือ ต่อจอ OLED ขนาด 1.3 นิ้วได้ เฟิร์มแวร์ จะปล่อยให้ช่วยทดลองเร็วๆนี้ครับ ใช้ชื่อ ใหม่ ในชื่อ รหัสว่า Indy Tracker

ขอบคุณ E27ASY , HS3NOQ , HS3UZM , HS2QJJ , HS5MOA , HS3RVL R&D.


News Update 22 Apr 2017

การอับเดท เฟิร์มแวร์ ของ IGATE ที่ใช้ ESP-8266 เพื่อให้สามารถ ต่อเซนเซอร์ DHT22 เพิ่มเข้าไป และส่งข้อมูล สภาพอากาศ (อุณหภูมิ / ความชื้น) ได้ เป็นสถานี Wx

*เหมาะสำหรับ ท่านที่มี หรือสร้าง IGATE ด้วย ESP-8266 และมีเซนเซอร์ DHT22 และต้องการเพิ่มเติมฟังก์ชั่นการทำงานให้สามารถ วัดและส่งค่า อุณหภูมิ / ความชื้น ในรูปแบบของสถานีตรวจอากาศ Wx ได้ด้วย โดยที่ยังทำหน้าที่เป็น IGATE ได้เหมือนเดิม

*****และยังเหมาะสำหรับท่านที่สนใจทำเป็นสถานี Wx รายงานสภาพอากาศ โดยที่ไม่ต้องต่อ TNC หรือ วิทยุก็ได้ เพราะ ว่า การส่งข้อมูลอากาศ จะส่งเข้าผ่าน Wifi และออกสู่อินเตอร์เน็ตไปที่ APRS Server ในรูปแบบของ Wx ของวิทยุสมัครเล่น

หมายเหตุ สำหรับเซนเซอร์รุ่นอื่นๆ เช่น BME280 จะทำเพิ่มให้ใช้ได้ในโอกาสต่อไปครับ!!!

ข้อแนะนำ เหมาะสำหรับ ท่านที่ใช้ ESP 8266-07 หรือ ESP 8266-12 (จะดีมาก) หรือท่านที่สร้างใหม่ ใช้บอร์ดจำพวก node MCU จะสะดวก ครับ

ข้อแตกต่าง ESP 8266-07 จะไม่สามารถใช้การอับเดทเฟิร์มแวร์ แบบ OTA ได้ จึงต้องต่อสาย เพื่ออับเดทเฟิร์มแวร์

ESP 8266-12 สามารถอับเดทเฟิรฺมแวร์ แบบ OTA คือ ผ่านหน้าเว็บเบราเซอร์ได้ โดยไม่ต้องต่อสาย USB to TTL

ขั้นตอนการ อับเดท

1. ให้ใช้เฟิร์มแวร์ นี้เป็นเวอร์ชั่นทดลอง คือ ESP8266IGATE20_WXDHT22_beta.ino.bin อับโหลดเข้าไปที่ ESP8266 โดยการอับโหลด จะใช้โปรแกรม ESP Flash (ดูวิธีการใช้งานได้ที่เอกสารการสร้าง IGATE ด้วย ESP8266 ที่ผ่านมาแล้ว)

2. ต่อเซนเซอร์ DHT22 เข้าไปที่ ขา GPIO12 ของ ESP หรือท่านที่ใช้บอร์ด node MCU หรืออื่นๆ ให้เทียบขาให้ถูกต้องด้วยน่ะครับ

ตัวอย่างภาพการต่อสาย


สำหรับท่านที่ ใช้ IGATE ESP 8266 อยู่แล้ว ก็ต่อเซนเซอร์ เพิ่มเข้าไปได้เลยดังภาพ ***การต่อเพิ่มความยาวสายของเซนเซอร์ DHT22 / AM2302 บางดาต้าชีทบอกว่าได้ ยาว 100 เมตร บางดาต้าชีทบอกได้ยาว 20 เมตร เพื่อ เอาเฉพาะตัวเซนเซอร์ ออกไปห้อยนอกบ้านก็ได้


ส่วนการตั้งค่าการใช้งานนั้น หากท่านใช IGATE อยู่ก่อนแล้ว และนี่คือการอับเดทเฟิร์มแวร์ ค่าที่เคยตั้งมาก่อนแล้ว ควรจะยังอยู่ปกติเหมือนเดิม และไม่จำเป็นต้องตั้งค่าอะไรใหม่

แต่ท่านใดที่สร้างขึ้นมาใหม่ ให้เข้าไปอ่านเอกสาร การสร้างและตั้งค่าการทำงานของ IGATE ก่อนน่ะครับ

คำแนะนำเพิ่มเติม เนื่องจากการส่งข้อมูลอากาศที่วัดได้จะถูกส่งออกมาพร้อมกับ บีคอน (Beacon) ที่ระบุตำแหน่งพิกัดสถานี ซึ่งระยะช่วงเวลาที่จะส่งข้อมูลอยู่ในหัวข้อคำสั่ง ?wn? หรือ Interval เช่น ตั้งเป็น ?wn?10 ก็คือ จะส่งตำแหน่งและข้อมูลอากาศออกมาทุกๆ 10 นาที เป็นต้น

โดยที่ ถ้าต่อเซนเซอร์เข้าไปในวงจร IGATE จะเปลี่ยนรูปสัญลักษณ์ เป็น Wx ให้โดยอัติโนมัติ และถ้าถอด เซนเซอร์ออก รูปสัญลักษณ์ จะเปลี่ยนเป็นค่าเก่าที่เคยตั้งไว้อัตโนมัติ

หมายเหตุ : เนืองจากการส่งค่าอากาศ จะส่งไปพร้อมกับ Beacon พิกัด และ Comment ข้อความต่อท้าย ซึ่ง การแปลข้อมูลอากาศ ของมาตรฐาน APRS จะ อ่าน ค่าอักษร เช่น r t s p P เป็นข้อมูลแต่ละชนิด เป็นต้น ดังนั้น เวลาตั้งค่าข้อความคอมเม้นต์ อย่าใช้ ข้อความที่มีอักษรดังกล่าว แล้วมีตัวเลข เพราะจะทำให้ แปลข้อมูลผิดได้เช่น อย่าตั้ง คำว่า ESP8266 เพราะว่า มันมีตัว P826 ซึ่ง APRS จะเอา ข้อมูลนี้ไปตีความว่าเป็น ข้อมูลฝนตก...

ผลของการทำงาน

ฝนกำลังตก จะเป็นแบบนี้......

16 พฤษภาคม 2560

กำลังทดสอบเฟิร์มแวร์รุ่นต่อไป

1. เพิ่มให้สามารถใช้ DHCP ได้ คือรอรับไอพีที่แจกมาจาก Wifi โดยไม่ต้องตั้งไอพีเอง (เขียนเสร็จแล้ว)

2. เรื่อง Wx ที่มา : เวลาเราดูข้อมูลของสถานี Wx นั้น ในภาพของแผนที่เราจะเป็นรูปสัญลักษณ์ เป็นรูป Wx ซึ่งเราก็ต้อง คลิ๊กเข้าไป เพื่อดูข้อมูลรายละเอียด ต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ หรืออัตราการตกของฝน เป็นต้น จึงคิดว่า ทำอย่างไรที่เวลาเราดูแผนที่โดยรวม เราจะเห็นรูปสัญลักษณ์ ของแต่ละพื้นที่ได้เลยว่า ตรงไหน ฝนกำลังตก ตรงไหนแดดจ้า ตรงไหน ฟ้าครึ้ม โดยรูปของสัญลักษณ์ แสดงให้เห็นตามสภาพอากาศได้เลย ก็เลย ลองทำดูคร่าวๆ ซึ่ง การวัดแดดและฝน ก็จะต้องต่อเซนเซอร์เพิ่ม โดย ตัววัดแดด จะใช้LDR (ตัวต้านทานเปลี่ยนแปลงค่าตามแสง) / เซนเซอร์วัดว่าฝนตกหรือไม่ ก็ใช้ลายปรินทร์วัดความชื้นของน้ำ

ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา

My Project

IGATE สำหรับเชื่อมต่อกับ TNC เพื่อทำหน้าที่ส่งข้อมูล เข้า/ออก กับเครือข่าย APRS ทางอินเตอร์เน็ต

Arduino TNC ทำหน้าที่เป็นตัวแปลงสัญญาณ เสียง AFSK จากวิทยุ ให้เป็นข้อมูลAPRS และแปลงข้อมูลAPRS เป็นเสียงAFSKเพื่อส่งต่อไปยังวิทยุ

WiFi TNC คือ การนำ Arduino TNC หรือ TNC อื่นๆ มาเชื่อมต่อกับ ESP 8266 เพื่อให้ทำหน้าที่เป็น Tracker และ monitor โดย สามารถใช้ สมาร์ทโฟน หรือแทปเลต เชื่อมต่อใช้งานได้

รวมเอกสารและโฟลเดอร์ ของทุกโปรเจค Folder