НОШ "Думка"

вчення - шлях до зірки відкриття

НОШ "Думка" - це добровільне об'єднання старшокласників школи, спрямоване на розвиток творчої, науково-дослідницької діяльності учнів під керівництвом викладачів, вчених.

Цілі і завдання НОШ

  • Залучити учнів школи до наукової роботи, ознайомити їх з методами, прийомами простих наукових досліджень, прищеплювати інтерес до наукової літератури, вміння працювати з книгою, вчити користуватися необхідним для наукової роботи обладнанням та приладами.
  • Надати старшокласникам можливість опановувати позапрограмний матеріалом, виховуючи їх активність щодо придбання знань, спрямованих на розвиток науки.

Права і обов'язки членів НОШ

1.Добровільність вступу до товариства та сумлінне виконання громадських доручень кожним членом суспільства.

2. Кожен член суспільства має право відвідувати заняття однієї, двох секцій.

3.Обирати за цікавістю й отримувати організаційну допомогу викладачів, наукових керівників та інших консультантів.

3. Кожен член суспільства може отримати рекомендацію на подання до захисту науково-дослідницької роботи в МАН.

Форми роботи наукового товариства учнів

1. Участь в олімпіадах, конкурсах.

2. Проведення семінарів, науково-практичних конференцій.

3. Зустрічі з викладачами ВНЗ, співробітниками музеїв, архівів.

4. Підготовка творчих робіт та їх публікація в збірниках, каталогах.

5. Розробка проектів і тем досліджень.

6.Представлення до захисту науково-дослідницьких робіт в МАН.

Великі про науку:

«Ніщо так не сприяє загальному розвитку і формуванню дитячої свідомості, як знайомство з історією людських зусиль у галузі науки, відображеної в життєписах великих вчених минулого і поступової еволюції ідей. Тільки таким шляхом ми можемо... прищепити підростаючому поколінню уявлення про безперервний розвиток і гуманітарну цінність науки».


Поль Ланжевен

«Усе високе і прекрасне в нашому житті, наукі та мистецтві створено розумом за допомогою фантазії, і багато - фантазією за допомогою розуму. Можна сміливо стверджувати, що ні Коперник, ні Ньютон без допомоги фантазії не набули б того значення в науці, яким вони користуються»


Микола Іванович Пирогов

«Наука тільки тоді добра, коли ми її приймаємо не тільки розумом, але і серцем».


Дмитро Іванович Менделєєв

«Я належу до тих, хто переконаний у великій красі науки. Вчений у своїй лабораторії - не тільки спеціаліст. Це також і дитина, що стоїть перед явищами природи, які вражають його, як чарівна казка. Ми повинні зуміти розповісти іншим про ці почуття. Ми не повинні миритися з думкою, що весь науковий прогрес зводиться до механізмів, машин, зубчастих передач, хоча і вони самі по собі теж прекрасні»


Марія Склодовська-Кюрі