Комунальне підприємство Червоноградський ринок

Червоноградської міської ради


Комунальне підприємство Червоноградський ринок

Місцезнаходження підприємства:

80105 вул.Сокальська,5 м.Червоноград, Львівська обл.

Директор : Воєвода Сергій Георгійович

Головний бухгалтер : Олійник Мар’яна Федорівна

Помічник директора : Лопушанський Богдан Васильович

Основна діяльність :

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

Неспеціалізована оптова торгівля;

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами.

Мета і напрямки діяльності

Підприємство створене з метою отримання прибутку (доходу) від його підприємницької діяльності; насичення споживчого ринку України високоякісними товарами та послугами, розширення їх асортименту; створення нових робочих місць; сприяння товаровиробникам в одержанні максимальних прибутків від реалізації сільськогосподарської продукції, сировини та продуктів їх переробки, покращення матеріально – технічного постачання агропромислових товаровиробників, залучення грошових коштів населення та підприємств України у розвиток національної економіки, сприяння міжнародному економічному співробітництву; благочинна діяльність.

Основними напрямками діяльності є :

Надання послуг по забезпеченню громадян місцями для торгівлі на ринку, необхідним інвентарем, спецодягом;

Посередницька, закупівельна та торгівельна діяльність, в тому числі у формі комісійної, комерційної, фірмової, гуртової та роздрібної торгівлі, зокрема промисловою продукцією та товарами, сільськогосподарською продукцією, продуктами харчування, алкогольними і слабоалкогольними напоями, пивом, тютюновими виробами, автотранспортними засобами, реалізація продукції інших юридичних та фізичних осіб;

Заготівля, у тому числі закупівля у населення та за готівку, переробка, реалізація сільськогосподарської продукції з метою одержання напівфабрикатів і готової продукції – зокрема продуктів харчування, молокопродуктів, м’ясопродуктів, хлібопродуктів, кондитерських виробів та інше;

Надання послуг по розрубу м’яса; зберігання майна; паркування автотранспорту; послуги платного туалету; надання транспортних послуг;

Організація широкої реклами товарів і послуг;

Надання послуг в сфері громадського харчування, створення та експлуатація магазинів, ресторанів, кафе, барів, клубів, інших закладів торгівлі та харчування;

Товарообмінні (бартерні операції) та інша діяльність побудована на формах зустрічної торгівлі між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.

Майно підприємства.

Майно підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі підприємства.

Майно підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві повного господарського відання. Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи до нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству.

Джерелами формування майна підприємства є:

- Майно, передане йому органами державного управління ;

- Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, а також від інших видів фінансово – господарської діяльності;

- Доходи від цінних паперів;

- Кредити банків та інших кредиторів;

- Капітальні вкладення і дотації з бюджету;

- Безоплатні або благодійні внески, пожертвування фізичних та юридичних осіб;

- Придбання майна інших підприємств чи організацій;

- Іншого майна, набутого на підприємствах, не заборонених законодавством.

Права та обов’язки підприємства.

Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково – технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

Підприємство самостійно визначає структуру управління і встановлює штати.

Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються за умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, за фіксованими цінами.


Є запитання?

Щоб отримати докладну інформацію про проект, надішліть листа на адресу [rynok.chev@gmail.com]

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image