Darowizna mieszkania

Jak przekazać mieszkanie?


Przede wszystkim najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest sporządzenie umowy darowizny. Odbywa się to w formie aktu notarialnego dzięki czemu strony nie muszą zgłaszać faktu do Urzędu Skarbowego gdyż wyręczy je w tym temacie notariusz. Również notariusz za opłatą zajmie się tematem wpisów do księgi wieczystej danej nieruchomości lub założy ją jeśli takowa jeszcze nie powstała.

Darowizna opodatkowana jest podatkiem od spadków i darowizn, gdzie wyróżnia się trzy grupy podatkowe (pierwsza: najbliższa rodzina: małżonek, zstępni, macocha, ojczym gdzie kwota zwolniona od podatku jest najwyższa,9637 zł., grupa druga:zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych, kwota wolna od podatku jest niższa i wynosi 7276 zł. i ostatnia, trzecia grupa to inni nabywcy gdzie kwota wolna od podatku jest najniższa i wynosi 4902 zł.


Pamiętajmy, że w obowiązku obdarowanego jest zgłoszenie darowizny i tym samym uiszczenie podatku od spadku i darowizny. Jeśli nie możemy zostać zwolnieni z obowiązku płacenia podatku, wówczas notariusz przejmuje odpowiedzialność za jego zapłacenie. Notariusz odpowiednio wyliczy i zainkasuje podatek przy tworzeniu aktu notarialnego. Inną ważną kwestią jest rozpatrzenie co dzieje się w sytuacji kiedy nagle obdarowany umiera a darczyńca zrzekł się w akcie notarialnym prawa do zamieszkania.


Należy pamiętać, że w momencie przekazania darowizny, darczyńca traci wszelkie prawa do mieszkania, w którym być może do niedawna zamieszkiwał bądź zamieszkuje. Sytuacja komplikuje się gdy obdarowany umiera a darczyńca uznaje, że chce odzyskać mieszkanie. Nie jest to takie proste, gdyż obdarowany ma również swoich spadkobierców. Wówczas jedynym słusznym rozwiązaniem jest (przed przekazaniem darowizny) ustanowienie służebności jako zabezpieczenia prawa do mieszkania. Służebność to prawo majątkowe, które umożliwia osobom uprawnionym do korzystania z cudzej nieruchomości na określonych zasadach. Mamy trzy rodzaje służebności: gruntowa, osobista, przesyłu. Służebność jest dożywotnia i nie przechodzi na spadkobierców uprawnionego ale wymaga spisania umowy i odpowiedniej adnotacji w akcie notarialnym, o którą musi zadbać właściciel nieruchomości.