ยินดีต้อนรับสู่..

"กลุ่มงานเภสัชกรรม

และงานคุ้มครองผู้บริโภค"

โรงพยาบาลฮอด

เปิดให้บริการ

  • งานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน

  • งานเภสัชกรรมคลินิกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

  • คลินิกวาร์ฟาริน (Warfarin clinic)

  • คลินิกกัญชาทางการแพทย์ (Cannabis clinic)

  • คลินิกเมทาโดน (Methadone clinic)

  • งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

  • เภสัชสารสนเทศ (DIS)