Privacy Policy RV Weert


Omdat RV-Weert persoonsgegevens verwerkt en opslaat van haar leden, informeren wij u over de rechten die vastliggen in onze privacy policy.

Deze rechten zijn als volgt:

  • inzagerecht;
  • recht op rectificatie;
  • recht op vergetelheid;
  • recht op beperking van verwerking;
  • recht op kennisgevingsplicht;
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  • recht van bezwaar.