งานวิ่ง 5 ทศวรรษสถาปัตย์ มินิมาราธอน

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 05.00-09.00 น.

ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่

เนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 50 ปี สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (NOKHOOK THAPAT ARCHITECTURE OF FACULTY) ทางศิษย์เก่าฯ จึงร่วมมือกันจัดกิจกรรม “5 ทศวรรษสถาปัตย์ มินิมาราธอน” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสานสัมพันธ์พี่น้อง และร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีแก่สังคมภายใต้ชื่อ…“5 ทศวรรษ สถาปัตย์ราชมงคลล้านนา” ทุกสิ่งเพื่อสิ่งหนึ่ง สิ่งหนึ่งเพื่อทุกสิ่ง (One for all : All for one)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2. เพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

3. เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมด้านสุขภาพร่วมกับประชาชนทั่วไป


เปิดรับสมัคร

วันนี้ - 25 ตุลาคม 2560

รับจำนวน

500 คน

ค่าสมัคร

ENTRY FEE

400 บาท /ท่าน

(ทุกประเภท)

******

รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก

******

T-SHIRT

MEDAL

ช่องทางการสมัคร

1. ลงทะเบียนออนไลน์ : ใช้บัญชี google เข้าระบบ

2. ลงทะเบียนทาง LINE : ส่งใบสมัครทาง LINE

3. ลงทะเบียนทาง Email : ส่งใบสมัครทาง Email

ไปยังหน้า >> ลงทะเบียน REGISTRATION<<

แจ้งการชำระเงิน

ส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง

LINE : @run5decadesnokhook

ช่องทางการตรวจสอบรายชื่อ

ทาง Facebook : https://www.facebook.com/run5decadesnokhook

หากไม่พบรายชื่อของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่