דרכי הגעה:

פרסים:

10 קמ' תחרותי: מקום ראשון : 1000 ₪

מקום שני: 500 ₪

מקום שלישי 300 ₪

5 קמ' תחרותי מקום ראשון : פרס

מקום שני: פרס

מקום שלישי: פרס

פרסים יחולקו למנצחי הקטגוריות בשני המקצים

קטגוריות:

גביעים יוענקו לשלושת הראשונים בכל קטגוריה

* שנת הלידה היא הקובעת

* מותנה במינימום של 5 משתתפים בקטגוריה

* יוענקו פרסים למנצחים בקטגוריות