สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยราชธานี

261 ถ. เลี่ยงเมือง

ต. แจระแม อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี 34000

โทร. 045-319900 ต่อ 118