วิ่งมินิมาราธอนเพื่อสุขภาพ วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 7.3 กม.

วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนรังษีวิทยา

โดย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนรังษีวิทยา ร่วมกับ โรงเรียนรังษีวิทยา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเฉลิมฉลองปีแห่งการพระบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง

3. จัดหารายได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนรังษีวิทยา

กำหนดการรับสมัครและชำระเงิน

สมัครออนไลน์...สำหรับบุคคลภายนอกเท่านั้น

รับสมัครไม่เกิน 2,000 คน

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้ที่มีประสงค์สั่งเสื้อวิ่งมินิมาราธอน (ค่าสมัคร 400 บาท)

สมัครออนไลน์ พร้อมชำระเงิน

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 16 มกราคม 2563 ก่อนเวลา 16.30 น. เท่านั้น

หากท่านโอนเงินหลังจากวันที่ 16 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

---------------------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับ...ผู้ที่ไม่ประสงค์สั่งเสื้อ (ค่าสมัคร 200 บาท)

สมัครออนไลน์ พร้อมชำระเงิน ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 27 มกราคม 2563 ก่อนเวลา 16.30 น. เท่านั้น

***ท่านใดที่ไม่โอนตามกำหนดวัน-เวลา ทางโรงเรียนถือว่าท่านสละสิทธิ์***

---------------------------------------------------------------------------------------------------

กรณี......สมัครด้วยตนเอง : ที่โรงเรียนรังษีวิทยา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (วัน-เวลา ราชการ)

และหน้างาน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนเวลา 05.30 น.


ประเภทครอบครัว ระยะทาง 2.5 km. (เฉพาะนร.รังษีวิทยาปัจจุบันเท่านั้น)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และหน้างาน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนเวลา 05.30 น.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้สมัครต้องชำระโดยโอนเงินผ่านช่องทางธนาคาร ดังนี้

ธนาคาร : ทหารไทย

ชื่อบัญชี : สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนรังษีวิทยา

หมายเลขบัญชี : 385-2-14863-8

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

สาขา : ฝาง

(โอนแล้ว อย่าลืม ส่งหลักฐาน หรือ ภาพสลิปการโอนเงิน ชื่อและลำดับที่สมัครเพื่อยืนยัน

แจ้งการชำระทาง Inbox : Facebook https://www.facebook.com/schoolrangseevittaya นี้เท่านั้น)

เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ และเช็คยอดการชำระเงิน

และท่านสามารถตรวจสอบข้อมูล ได้ในเมนู

"ตรวจสอบรายชื่อ"

สมัครออนไลน์ + ตรวจสอบรายชื่อ

ประเภทการแข่งขัน

1. วิ่งแบบครอบครัว (เตรียมอนุบาล-อนุบาล 3) ระยะทาง 2.5 กม. (เฉพาะ นร.โรงเรียนรังษีวิทยาปัจจุบันเท่านั้น)

2. วิ่งแบบครอบครัว (ประถมศึกษา ป.1 - ป.3) ระยะทาง 2.5 กม. (เฉพาะ นร.โรงเรียนรังษีวิทยาปัจจุบันเท่านั้น)

3. วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 7.3 กม. แบ่งกลุ่มอายุดังนี้

ประเภทชาย-หญิง

- รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

- รุ่นอายุ 13 - 15 ปี

- รุ่นอายุ 16 - 20 ปี

- รุ่นอายุ 21 - 30 ปี

- รุ่นอายุ 31 - 40 ปี

- รุ่นอายุ 41 - 45 ปี

- รุ่นอายุ 46 - 50 ปี

- รุ่นอายุ 51 ปีขึ้นไป

- รุ่นแฟนซี ไม่จำกัดอายุ (แข่งเดี่ยว)

กติกาการแข่งขัน

1. ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร

2. นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์

3. นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน

รายละเอียดการวิ่ง และ อัตราค่าสมัคร

ประเภทครอบครัว (ไม่แยกชาย-หญิง) ปล่อยตัวเวลา 6.20 น. (เฉพาะนร.รังษีวิทยาปัจจุบันเท่านั้น)

1. วิ่งแบบครอบครัว (เตรียมอนุบาล-อนุบาล 3) ระยะทาง 2.5 กม. ครอบครัวละ 2 คน (ลูก+พ่อหรือแม่)


2. วิ่งแบบครอบครัว (ประถมศึกษา ป.1 - ป.3) ระยะทาง 2.5 กม. ครอบครัวละ 2 คน (ลูก+พ่อหรือแม่)

ค่าสมัครครอบครัวละ 80 บาท : ไม่มีเสื้อ + รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย

ค่าสมัครครอบครัวละ 280 บาท : เสื้อ + รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย

หมายเหตุ : กรณีต้องการเสื้อเพิ่ม ราคาตัวละ 200 บาท


3. วิ่ง Mini marathon ระยะทาง 7.3 Km (ชาย-หญิง) ปล่อยตัวเวลา 6.00 น.

นักเรียน

ค่าสมัคร 80 บาท : ไม่มีเสื้อ + รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย

ค่าสมัคร 280 บาท : เสื้อ + รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย

บุคคลทั่วไปภายนอก

ค่าสมัคร 200 บาท : ไม่มีเสื้อ + รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย

ค่าสมัคร 400 บาท : เสื้อ + รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย


4. วิ่ง Mini marathon (แฟนซี) ระยะทาง 7.3 Km (ชาย-หญิง) ปล่อยตัวเวลา 6.00 น.

นักเรียนและบุคคลทั่วไปภายนอก

ค่าสมัคร 200 บาท : ไม่มีเสื้อ + รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย

ค่าสมัคร 400 บาท : เสื้อ + รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย

ประเภทรางวัล

รางวัลประเภทครอบครัว (ไม่แยก ชาย-หญิง) ปล่อยตัวเวลา 6.20 น. ที่จุดปล่อยตัว (เฉพาะนร.รังษีวิทยาปัจจุบันเท่านั้น)

- วิ่งเข้าเส้นชัย ภายในกำหนด ก่อนเวลา 9.00 น. ( 2 ชั่วโมง 40 นาที) ได้รับเหรียญที่ระลึก ครอบครัวละ 1 เหรียญ

- วิ่งเข้าเส้นชัย อันดับที่ 1 - 3 ของแต่ละรุ่น จะได้รับ ถ้วยรางวัล + เงินรางวัล + เกียรติบัตร + เหรียญที่ระลึก

- วิ่งเข้าเส้นชัย อันดับที่ 4 - 5 ของแต่ละรุ่น จะได้รับ ถ้วยรางวัล + เกียรติบัตร + เหรียญที่ระลึก

- วิ่งเข้าเส้นชัย อันดับที่ 6 - 10 ของแต่ละรุ่น จะได้รับ เกียรติบัตร + เหรียญที่ระลึก

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

รางวัลประเภทวิ่ง Mini marathon ระยะทาง 7.3 Km (ทุกรุ่น ชาย-หญิง) ปล่อยตัวเวลา 6.00 น. ที่จุดปล่อยตัว

- วิ่งที่เข้าเส้นชัย ก่อนเวลา 9.00 น. ( 3 ชั่วโมง) ได้รับเหรียญที่ระลึกทุกคน

- วิ่งเข้าเส้นชัย อันดับที่ 1 - 3 ของแต่ละรุ่น จะได้รับ ถ้วยรางวัล + เงินรางวัล + เกียรติบัตร + เหรียญที่ระลึก

- วิ่งเข้าเส้นชัย อันดับที่ 4 - 5 ของแต่ละรุ่น จะได้รับ ถ้วยรางวัล + เกียรติบัตร + เหรียญที่ระลึก

- วิ่งเข้าเส้นชัย อันดับที่ 6 - 10 ของแต่ละรุ่น จะได้รับ เกียรติบัตร + เหรียญที่ระลึก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รางวัลประเภทวิ่ง แฟนซี Mini marathon ระยะทาง 7.3 Km ไม่จำกัดอายุ (ชาย-หญิง) ปล่อยตัวเวลา 6.00. น. ที่จุดปล่อยตัว

- วิ่งที่เข้าเส้นชัย ก่อนเวลา 9.00 น. ( 3 ชั่วโมง) ได้รับเหรียญที่ระลึกทุกคน

- วิ่งเข้าเส้นชัย อันดับที่ 1 - 3 ของแต่ละรุ่น จะได้รับ ถ้วยรางวัล + เงินรางวัล + เกียรติบัตร + เหรียญที่ระลึก

- วิ่งเข้าเส้นชัย อันดับที่ 4 - 5 ของแต่ละรุ่น จะได้รับ ถ้วยรางวัล + เกียรติบัตร + เหรียญที่ระลึก

- วิ่งเข้าเส้นชัย อันดับที่ 6 - 10 ของแต่ละรุ่น จะได้รับ เกียรติบัตร + เหรียญที่ระลึก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


เงินรางวัล


เงินรางวัลทุกประเภทการแข่งขัน (ชาย-หญิง)

อันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท

อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 800 บาท

อันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 500 บาท


รางวัลโอเวอร์ออล เฉพาะรุ่นทั่วไป (ชาย-หญิง)

ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท


แบบเสื้อ-ขนาด / แบบเหรียญ

เส้นทางการวิ่ง

การรับเสื้อและป้ายหมายเลขติดหน้าอก

ผู้สมัคร (บุคคลทั่วไป) ที่มีรายชื่อสามารถมารับเสื้อและป้ายวิ่ง (Bib) ด้วยตนเองได้

ในวันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

โดยเตรียม

บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกับลำดับผู้สมัครที่ประกาศทางเว็บไซต์

มารับเสื้อวิ่งและหมายเลขเข้าแข่งขัน

ที่ ห้องทะเบียน โรงเรียนรังษีวิทยา ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.

และหน้างานในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

***กรณีรับแทน..... ผู้รับแทนต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของพร้อมให้เซ็นต์รับรอง

และแจ้งลำดับผู้สมัครมาให้เรียบร้อย***

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นักเรียนร.ร.รังษีวิทยา สมัครภายในและรับป้ายติดหน้าอกที่ห้องทะเบียนเหมือนเดิม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-383124-5

การให้บริการและอำนวยความสะดวก

*** บริการน้ำดื่มตามเส้นทางของการแข่งขัน

*** บริการอาหารว่าง ฟรี

*** มีหน่วยพยาบาล - บริการทางการแพทย์

*** ที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

*** มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ปลอดภัย ตลอดเส้นทางการแข่งขัน