วิ่งมินิมาราธอนเพื่อสุขภาพ “รายได้สนับสนุนการสร้างโดมอเนกประสงค์

และ ฉลองครบรอบ 70 ปี โรงเรียนรังษีวิทยา”

วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 7.3 กม. ณ โรงเรียนรังษีวิทยา

โดย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนรังษีวิทยา ร่วมกับ โรงเรียนรังษีวิทยา

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.00 น.

รับสมัครไม่เกิน 2,000 คน

สมัครออนไลน์...สำหรับบุคคลภายนอกเท่านั้น

-------------------------------------------------------------

หมดเขต...การสั่งเสื้อวิ่งมินิมาราธอน

และไม่รับโอนหรือชำระเงินแล้ว

เนื่องจากสิ้นสุดตามกำหนดเวลา คือ

วันที่ 15 ม.ค. 62 ก่อนเวลา 17.00 น. เท่านั้น

หากท่านโอนเงินหลังจากวันที่ 15 ม.ค. 62 เป็นต้นไป ทางผู้จัด

...จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น...

สำหรับ.....ผู้ที่ไม่ประสงค์สั่งเสื้อ (ค่าสมัคร 150 บาท)

ยังรับสมัครออนไลน์ ถึง วันที่ 8 ก.พ. 62 ชำระเงินภายใน วันที่ 13 ก.พ. 62

ก่อนเวลา 16.30 น. เท่านั้น (ตามกำหนดเดิม)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรณี......สมัครด้วยตนเอง : ที่โรงเรียนรังษีวิทยา ใน วัน - เวลา ราชการ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. และ

หน้างาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ก่อนเวลา 05.30 น. (ตามกำหนดเดิม)

***ท่านใดที่ไม่โอนตามกำหนดวัน-เวลา ทางโรงเรียนถือว่าท่านสละสิทธิ์***


นักเรียนร.ร.รังษีวิทยา สมัครภายในและรับป้าย

ติดหน้าอกที่ห้องทะเบียนเหมือนเดิม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-383124-5

สมัครออนไลน์ + ตรวจสอบรายชื่อ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด

2. เพื่อสนับสนุนการสร้างโดมอเนกประสงค์ สำหรับกิจกรรมต่างๆ โรงเรียนรังษีวิทยา

3. เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี โรงเรียนรังษีวิทยา

ประเภทการแข่งขัน

1. วิ่งแบบครอบครัว (เตรียมอนุบาล-อนุบาล 3) ระยะทาง 1.8 กม. (เฉพาะ นร.โรงเรียนรังษีวิทยาปัจจุบันเท่านั้น)

2. วิ่งแบบครอบครัว (ประถมศึกษา ป.1 - ป.3) ระยะทาง 1.8 กม. (เฉพาะ นร.โรงเรียนรังษีวิทยาปัจจุบันเท่านั้น)

3. วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 7.3 กม. แบ่งกลุ่มอายุดังนี้

รายละเอียดประเภทการวิ่ง และอัตราค่าสมัคร

ประเภทครอบครัว (ไม่แยกชาย-หญิง) ปล่อยตัวเวลา 6.45 น. (เฉพาะนร.รังษีวิทยาปัจจุบันเท่านั้น)

1. วิ่งแบบครอบครัว (เตรียมอนุบาล-อนุบาล 3) ระยะทาง 1.8 กม. ครอบครัวละ 2 คน (ลูก+พ่อหรือแม่)

2. วิ่งแบบครอบครัว (ประถมศึกษา ป.1 - ป.3) ระยะทาง 1.8 กม. ครอบครัวละ 2 คน (ลูก+พ่อหรือแม่)

ค่าสมัคร

- ครอบครัวละ 60 บาท : ไม่มีเสื้อ + รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย

- ค่าสมัคร 260 บาท : เสื้อ + รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย


3. วิ่ง Mini marathon ระยะทาง 7.3 Km (ชาย-หญิง) ปล่อยตัวเวลา 6.30 น.

ค่าสมัคร 60 บาท (เฉพาะนร.รังษีวิทยาปัจจุบันเท่านั้น) : ไม่มีเสื้อ + รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย

ค่าสมัคร 260 บาท (เฉพาะนร.รังษีวิทยาปัจจุบันเท่านั้น) : เสื้อ + รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย

ค่าสมัคร 150 บาท (บุคคลทั่วไปภายนอก) : ไม่มีเสื้อ + รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย

ค่าสมัคร 350 บาท (บุคคลทั่วไปภายนอก) : เสื้อ + รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย

กำหนดการรับสมัคร และชำระเงิน

ประเภทครอบครัว ระยะทาง 1.8 km. (เฉพาะนร.รังษีวิทยาปัจจุบันเท่านั้น)

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (หน้างาน ก่อนเวลา 05.30 น.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเภทวิ่ง Mini marathon ระยะทาง 7.3 km.

สำหรับ.......ผู้ที่ต้องการสั่งเสื้อ (ค่าสมัคร 350 บาท)

รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 ม.ค. 62

ชำระเงินภายใน วันที่ 15 ม.ค. 62 ก่อนเวลา 17.00 น. เท่านั้น

หมายเหตุ - อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันในการสั่งเสื้อตามความเหมาะสม

***ท่านใดที่ไม่โอนตามกำหนดวัน-เวลา ทางโรงเรียนถือว่าท่านสละสิทธิ์***

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับ.......ผู้ที่ไม่ประสงค์สั่งเสื้อ (ค่าสมัคร 150 บาท)

รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 8 ก.พ. 62

ชำระเงินภายใน วันที่ 13 ก.พ. 62 ก่อนเวลา 16.30 น. เท่านั้น

***ท่านใดที่ไม่โอนตามกำหนดวัน-เวลา ทางโรงเรียนถือว่าท่านสละสิทธิ์***

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้สมัครต้องชำระโดยโอนเงินผ่านช่องทางธนาคาร ดังนี้


ธนาคาร : ทหารไทย

ชื่อบัญชี : สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนรังษีวิทยา

หมายเลขบัญชี : 385-2-14863-8

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

สาขา : ฝาง

(โอนแล้ว อย่าลืม ส่งหลักฐาน หรือ ภาพสลิปการโอนเงิน ชื่อและลำดับที่สมัคร

เพื่อยืนยัน

แจ้งการชำระทาง Inbox : Facebook https://www.facebook.com/rsv.minimarathon นี้เท่านั้น)


เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ และเช็คยอดการชำระเงิน

และท่านสามารถตรวจสอบข้อมูล ได้ในเมนู "ตรวจสอบรายชื่อ"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรณี......สมัครด้วยตนเอง : ที่โรงเรียนรังษีวิทยา ใน วัน - เวลา ราชการ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.

และหน้างาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ก่อนเวลา 05.30 น.

ประเภทรางวัล

รางวัลประเภทครอบครัว (ไม่แยก ชาย-หญิง) ปล่อยตัวเวลา 6.45 น. (เฉพาะนร.รังษีวิทยาปัจจุบันเท่านั้น)

- ประเภทครอบครัว วิ่งเข้าเส้นชัย ภายในกำหนด ก่อนเวลา 07.30 น. (1 ชั่วโมง) ได้รับเหรียญที่ระลึก ครอบครัวละ 1 เหรียญ

- ประเภทครอบครัว วิ่งเข้าเส้นชัย อันดับที่ 1 - 3 ของแต่ละรุ่น จะได้รับ ถ้วยรางวัล + เงินรางวัล + เกียรติบัตร + เหรียญที่ระลึก

- ประเภทครอบครัว วิ่งเข้าเส้นชัย อันดับที่ 4 - 10 จะได้รับ เกียรติบัตร + เหรียญที่ระลึก


รางวัลประเภทวิ่ง Mini marathon ระยะทาง 7.3 Km (ทุกรุ่น ชาย-หญิง) ปล่อยตัวเวลา 6.30 น. ที่จุดปล่อยตัว

- วิ่ง Mini marathon 7.3 กม. นักวิ่งที่เข้าเส้นชัย ก่อนเวลา 8.15 น. ( 1.45 ชั่วโมง) ได้รับเหรียญที่ระลึกทุกคน

- ประเภทวิ่ง Mini marathon 7.3 กม. วิ่งเข้าเส้นชัย อันดับที่ 1-3 ของแต่ละรุ่น (ชาย-หญิง) รับถ้วยรางวัล + เงินรางวัล + เกียรติบัตร + เหรียญที่ระลึก

- ประเภทวิ่ง Mini marathon 7.3 กม. วิ่งเข้าเส้นชัย อันดับที่ 4 - 10 จะได้รับ เกียรติบัตร + เหรียญที่ระลึก

แบบเสื้อ - ขนาด และแบบเหรียญ

เส้นทางการวิ่ง

การรับเสื้อ และ ป้ายหมายเลขติดหน้าอก

ผู้สมัคร (บุคคลทั่วไป) ที่มีรายชื่อสามารถมารับเสื้อและป้ายวิ่ง (Bib) ด้วยตนเองได้

ในวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

โดยเตรียม

บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกับรหัสผู้สมัครที่ประกาศทางเว็บไซต์

มารับเสื้อวิ่งและหมายเลขเข้าแข่งขัน

ที่ ห้องทะเบียน โรงเรียนรังษีวิทยา ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.

และหน้างานในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

***กรณีรับแทน..... ผู้รับแทนต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของพร้อมให้เซ็นต์รับรอง

และแจ้งรหัสผู้สมัครมาให้เรียบร้อย***

กติกาการแข่งขัน

1. ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร

2. นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์

3. นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน

การให้บริการและอำนวยความสะดวก

*** บริการน้ำดื่มตามเส้นทางของการแข่งขัน

*** บริการอาหารว่าง ฟรี

*** มีหน่วยพยาบาล - บริการทางการแพทย์

*** ที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

*** มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ปลอดภัย ตลอดเส้นทางการแข่งขัน