Hvor bor vi

Vinterhalvår (September - Marts)

Skydes der 15 meter på banerne i kælderen på Vittenbergskolen vadehav

Sommerhalvår (April - September)

Skydes 25-50-200 meter på banerne i Tange