Rada Rodziców

SP 156 w Krakowie

Witamy na stronie internetowej Rady Rodziców Sapiehówki!

Znajdziesz tutaj przydatne informacje związane z naszą działalnością.

Członkowie w roku szkolnym 2017/2018

Przewodniczący

Rafał Rumian

Zastępca

Anna Rachwał

Skarbnik

Aneta Kwiecień

Sekretarz

Joanna Stankiewicz

Komisja rewizyjna

Anna Najduchowska

Michał Pawłowski

oraz zwykli członkowie rady, po jednym z każdej klasy.