RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA

ŚW. MATEUSZA W RÓŻYNCE

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA

ŚW. JAKUBA STARSZEGO W KWIECEWIE

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

W dniu 30 kwietnia 2018 r., po uzyskaniu recognitio Stolicy Apostolskiej, został prawnie promulgowany Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, który Konferencja Episkopatu Polski przyjęła w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie.

Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim ma na celu uaktualnienie, ujednolicenie, uszczegółowienie i dostosowanie dotychczas istniejących w Kościele zasad ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych do rozporządzenia Unii Europejskiej, które będzie stosowane od dnia 25 maja br. Nie jest to w żaden sposób uchylenie się od obowiązku ochrony danych przez Kościół katolicki w Polsce, ale jedynie skorzystanie z możliwości, o której w art. 91 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wspomniany art. 91 unijnego rozporządzenia przewiduje, że „jeżeli w państwie członkowskim w momencie wejścia niniejszego rozporządzenia w życie kościoły i związki lub wspólnoty wyznaniowe stosują szczegółowe zasady ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem, zasady takie mogą być nadal stosowane, pod warunkiem że zostaną dostosowane do niniejszego rozporządzenia”. W ust. 2 art. 91 prawodawca unijny wskazuje ponadto, iż Kościoły i związki wyznaniowe, które stosują szczegółowe zasady dostosowane do rozporządzenia, mogą podlegać nadzorowi odrębnego, niezależnego organu nadzorczego. Powołanie takiego organu przewiduje również Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski.

W związku z wprowadzeniem RODO i Dekretem Konferencji Episkopatu Polski w zakładce KANCELARIA-RODO znajdują się informacje, które ułatwią załatwianie spraw kancelaryjnych.

Dekret-ogolny-o-ochronie-danych-osobowych.pdf
Oswiadczenie_dekret_dane.pdf

02 WRZEŚNIA 2018

SPOTKANIE - S. BIERZMOWANIA

PO MSZACH ŚW. R i Q

09 WRZEŚNIA 2018

SPOTKANIE - 1 KOMUNIA ŚW.

PO MSZACH ŚW. R i Q

Aleksandra Wahba dziękuje za wpłatę 229 zł na zrzutkę Pomoc Polakom w Wenezueli.

MSZE ŚW. W NIEDZIELĘ

RÓŻYNKA 9.oo

KWIECEWO 11.oo (DODATKOWE 12.oo i 12.45)


KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA

W NIEDZIELE

PRZED MSZĄ ŚW. I PO MSZY ŚW.

O GODZ. 9.oo

UMÓW SIĘ TELEFONICZNIE DO KANCELARII

DANE TELEADRESOWE:

ADRES: 11-008 ŚWIĄTKI, RÓŻYNKA 69

TEL. 0048 792 357 058

(NIE ŁĄCZY NUMERÓW Z ZABLOKOWANĄ PREZENTACJĄ)

E-MAIL: rozynkakwiecewo@gmail.com

The parish registers up to 1945 year:

ARCHIWUM ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

ul. Kopernika 47, Olsztyn 10-512

tel. +48 89 527 51 97

PORZĄDEK MSZY ŚW.

R - Różynka Q - Kwiecewo G - Garzewko

Po kliknięciu na wybrane wydarzenie można uzyskać więcej szczegółów oraz dodać wydarzenie do swojego Kalendarza Google

Kalendarz można przeglądać w formacie tygodniowym, miesięcznym lub jako plan dnia

Intencje mszalne za osoby żyjące są podawane skrótowo i oznaczone * (asterisk)

Czas trwania wydarzeń jest przybliżony