Vladimíra Krejčíková

Vladimíra je spolutvůrkyní a manažerkou vzdělávacího projektu RORO (Rovnoprávnost s rozumem) i předchozích projektů Rodinného a vzdělávacího centra Holoubek Oblastní charity Pardubice: ŽenyPRO, Women Welcome, MATAPE do světa (získal ocenění Pečeť kvality), MATAPE (oceněn Národní cenou karierového poradenství 2014).

Protože při organizování, řízení procesů a komunikaci s lidmi uplatňuje své silné stránky a vidí zájem, nadšení a posun u absolventek/absolventů kurzů, dává jí velký smysl tyto vzdělávací projekty tvořit.

Vladimíra ráda pracuje v týmu. Užívá si tvůrčí atmosféru a oceňuje zkušenosti a know-how, které ostatní členové týmu do společné práce vnáší. Cení si vítězství týmu v obou kategoriích celorepublikové soutěže Vzdělávací instituce 2017.

Vladimíra je vdaná, v letech 2006 a 2010 s manželem přivítali na svět dcery Kateřinu a Adélu. Narození dcer bylo největším motivem, proč se Vladimíra na založení Rodinného a vzdělávacího centra Holoubek dobrovolnicky podílela. Pracuje zde od 2011 dosud.

V letech 1994 až 2006 Vladimíra pracovala ve farmaceutické firmě Herbacos-bofarma, kde vybudovala a poté 5 let vedla výrobní oddělení.

Od roku 2017 pracuje také na částečný úvazek pro Ministerstvo práce a sociálních věcí jako členka platformy odborníků řešících rodinnou politiku kraje.

V roce 2017 s manželem založili rodinné podnikání, sezónní výrobu zeleninového koření ZEGITA

Od složení maturitní zkoušky v roce 1994 se průběžně vzdělává. Mezi absolvované výcviky a kurzy, které ji v posledních letech nejvíce obohatily patří: 2018 akreditovaný koučovací výcvik, 2016 interpretace stylů myšlení, účast na Days of the future v Rakousku, 2015 Roční výcvik pro leadery neziskových organizací, 2014 týdenní stáž v Bruselu, návštěva vzdělávacích institucí ve Stockholmu, týdenní mezinárodní workshop Leadership and Facilitation – Nizozemí, 2013 Návštěva evropských institucí ve Štrasburku, Kurz Efektivní řízení projektů, Management a udržitelnost NNO, Vedení lidí a osobní rozvoj s Enneagramem, 2012 Týdenní mezinárodní workshop zaměřený na rozvoj kreativity-Slovinsko, 2012 Manažerské dovednosti a projektové řízení, 2011 Aplikace metod sociálně psychologického výcviku.

Průběžně studuje nové poznatky z oblasti leadershipu a projektového řízení.

Vladimíra má zkušenost z účasti a prezentování zkušeností z projektů na mezinárodních konferencích ICERI, EDULEARN.

Nejcennější inspirace a absolvované vzdělávací metody pak vnáší do procesu tvorby nových vzdělávacích projektů pro veřejnost.