Mgr. Klára Bartoníčková

Motto:

„Ať věříš, že můžeš, nebo věříš, že nemůžeš, vždycky máš pravdu.“

Henry Ford


Klára Bartoníčková pracuje v projektu RORO jako lektorka, koučka a konzultantka. Klára má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním dospělých a to jak v projektech tak jako interní i externí lektorka ve firmách. Do projektu RORO přináší zkušenosti z projektů ŽenyPRO, Women Welcome (Ženy vítány) a MATAPE (Mami, tati, pečuj, pracuj). Témata, které Klára lektoruje, jsou: anglický jazyk, analýza osobního potenciálu, plán osobního rozvoje, slaďování osobního a pracovního života, komunikace, prezentační dovednosti, zvládání stresu, zvládání strachu, sebevědomí, time management, životopis, pracovní pohovor a tanec. Kromě lektorské činnosti se věnuje koučování (Results Coaching). Ve své lektorské i koučovací činnosti kombinuje různé přístupy a metody (Results Coaching, NLP, prvky arteterapie, tanec, řízené vizualizace a relaxace atd.), aby byl výsledný efekt pro klienta co nejpřínosnější a proces učení všechny zúčastněné bavil. Klienti na ní nejčastěji oceňují kreativitu, empatii, nápomocnost a pozitivní přístup.

Klára vystudovala učitelství angličtiny na Univerzitě Pardubice a lektorské činnosti se věnuje většinu profesního života. Za obohacující životní zkušenost považuje několik let strávených postupně v Austrálii, Anglii a Irsku. Profesní zkušenosti obohatilo též působení v ČSOB Pojišťovně na pozici lektorky nebo firemní výuka angličtiny pro firmy jako Telecom, Junker, ADA.

V době rodičovské dovolené (Terezka *2007 a Ondra *2009) společně s dalšími ženami založila Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek.

Mezi kurzy, které Kláře pomohly v profesionálním růstu, patří Intenzivní trénink koučů (Neuroleadership), kurzy NLP (ČR a Kypr), Talentový výcvik (Gallup test CliftonStrenths), švýcarský certifikovaný kariérní kurz CHQ v oblasti mapování kvalit a kompetencí a plánování profesní a vzdělávací kariéry, kurzy Profesionální lektor, Arteterapie, kurzy tance, workshop na rozvoj kreativity (Slovinsko), integrální teorie a další. Klára má zkušenost z prezentování na mezinárodních konferencích (ICERI14 v Seville, EDULEARN12 v Barceloně).

Ve volném čase je Klára ráda s rodinou, tančí, tvoří, čte knížky, jezdí do přírody, na chalupu v Orlických horách a na Broumovsku, cestuje, věnuje se osobnímu rozvoji, má ráda divadlo.

Koučkou a lektorkou se stala proto, že věří, že každý může dosáhnout toho, co opravdu chce, pokud se rozhodne, a Klára je ráda nápomocna na cestě k zvoleným cílům.