Kurz angličtiny


PŘIJĎTE DISKUTOVAT, HRÁT SI A SDÍLET
V ANGLICKÉM JAZYCE.

Kurz v RVC Holoubek. Témata setkání budou reflektovat potřeby skupiny. Důležité je, aby skupinu témata bavila, byla užitečná pro život a zvyšovala schopnost vyjadřovat se v anglickém jazyce.

ANGLIČTINA od 1 do 6/2022

20 setkání, dvě skupiny, vždy v pátek, začínáme 7.1.2022

skupina A od 8:15 do 10:15

skupina B od 10.30 do 12.30

________________________________________________________________

I. cyklus ­– proběhl leden-květen 2020

II. cyklus – proběhl leden-květen 2021

III. cyklus - probíhá září-prosinec 2021

lektorka

Mgr. Klára Bartoníčková

Vedla kurzy angličtiny ve všech projektech Holoubka a působí jako lektorka anglického jazyka ve firmách. Kromě angličtiny lektoruje témata osobního rozvoje. Klára vystudovala učitelství angličtiny na Univerzitě Pardubice a lektorské činnosti se věnuje většinu svého profesního života. Za obohacující životní zkušenost považuje několik let strávených postupně v Austrálii, Anglii a Irsku.