REALIZACE PROJEKTU JE UKONČENA 30. 6. 2022

kurzy RORO byly pro RODIČE (dětí do 15 let), ženy a muže 55+
kurzovné za Vás hradí ESF

REALIZAČNÍ TÝM

lektorka kurzů
osobní rozvoj, angličtina
koučka
koordinátorka projektu
lektorka a koučka

Radka
Dostálová

propagace projektu
lektorka

Ing. Vojtěch
Černík

administrace
projektu

Video vzniklo jako součást aktivit vzdělávacího projektu Rovnoprávnost s rozumem

Naším záměrem je odlehčeným způsobem přitáhnout pozornost k tématu rovnoprávnosti. V jaké době žijete vy? A v jaké chcete žít?