Regels, grenzen en beperkingen geven is geen straf!

Regels, grenzen en beperkingen geven is geen straf!

Waarom vinden we het dan zo moeilijk om regels, grenzen en beperkingen aan onze Rottweiler te geven? Veel mensen zien hun Rottweler als een mens en de fout die we maken is dat we ze ook zo benaderen. Toch geef ik veel voorbeelden en vergelijkingen met kinderen. Als je een hond regels, grenzen en beperkingen geeft zoals een kind is het juist goed! Enkel de fout die we maken is dat we een Rottweler als een baby behandelen. Een baby zien we als een afhankelijk hulpeloos wezen, maar dat is een Rottweler allerminst! Een hond is te vergelijken met een puber. In die leeftijd gaan kinderen hun eigen karakter vormen, worden ze zelfstandiger en uiten hun eigen mening.

Een Rottweler heeft geen probleem om ons duidelijke regels, grenzen en beperkingen te geven! Wij hebben daar echter wat meer moeite mee! U mag een Rottweler behandelen als een puber, maar u mag hem nooit benaderen als een mens! Sommige mensen vinden dat een Rottweler hun maar moet begrijpen! Geloof mij, ze doen hun best! Maar ze zijn gewoonweg niet in staat om dit zo goed te doen als dat wij mensen een hond kunnen leren begrijpen. En is het niet zo in iedere relatie, dat het geven en nemen is?!

Om een goede relatie op te bouwen dienen wij aan de behoeftes van onze Rottweler te voldoen. Als wij aan de behoeftes van onze Rottweiler voldoen, zal deze ons belonen met onvoorwaardelijke liefde, steun en respect! Rottweilers zijn net zoals wij mensen sociale wezens, echte roedel dieren. Om samen te kunnen werken en leven zijn er regels, grenzen en beperkingen nodig.

Dit hebben wij ook, binnen het gezin, ons werk en als wij in gezelschap zijn. Als we aan regels, grenzen en beperkingen denken in bijvoorbeeld een gezin, kunnen de regels voor de kinderen zijn, niet vloeken, hun kamer opruimen, aan tafel blijven zitten zolang nog niet iedereen klaar is met eten, met twee woorden spreken. Grenzen kunnen zijn, voor een bepaalde tijd thuis zijn, buiten spelen enkel in de straat ed. Indien een kind zich hier niet aan houd worden er beperkingen gegeven, zoals huisarrest, eerder thuis moeten komen dan normaal, geen tv mogen kijken ed. Mishandelen we daarmee onze kinderen?

Nee totaal niet! We geven ze duidelijkheid en daarmee structuur in hun leven, waardoor we er sociale evenwichtige mensen van maken.


Hulp nodig en meer leren? Neem contact met mij op voor een consult