Hondenschool Rottweiler Training en Gedrag

Hulp bij gedragsproblemen van uw hond nodig??? Schaam je niet er zijn veel honden die probleemgedrag vertonen .

Ze doen dit niet omdat ze dit graag willen, maar omdat ze niet anders weten.

Veel mensen schamen zich als ze een probleem hebben met hun hond en schakelen te laat hulp in.

Om een Rottweiler op te voeden tot een prettige huishond en roedelgenoot is het een eerste vereiste dat men zijn gedrag begrijpt.

De combinatie van intelligentie, behoefte aan genegenheid en sociaal gedrag heeft de hond in de loop der jaren tot een fijne partner van de mens gemaakt. Hij denkt en voelt echter nog steeds als zijn voorouders.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ook veel Rottweiler streven in de 'menselijke roedel ' een zo hoog mogelijke positie na, alhoewel dit niet bij alle Rottweilers even duidelijk naar voren komt.

Hij begrijpt in elk geval niets van een antiautoritaire opstelling van zijn baas. Eén moet de baas zijn en als de mens dat niet, kan of wil ( in dit laatste geval een verkeerde democratische instelling ) op zich nemen,

dan neemt de hond deze plaats wel in, anders fungeert de roedel niet .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het gevolg hiervan is dat de hond dan ook het recht heeft verworven om de ( in zijn ogen ) lager in rang zijnde mens te corrigeren als hij dat nodig vindt

Dat doet hij door te grommen en / of te bijten als hij dat iets hem niet bevalt.

Een te grote vrijheid van de hond, te weinig leiding leidt maar al te vaak tot een lijdensweg voor zowel mens als hond. de hond verliest het in zo'n situatie altijd, hij vertoont " vals gedrag " of heeft een " onbetrouwbaar karakter " en hij maakt uiteindelijk zijn laatste gang naar de dierenarts.

Hij is slachtoffer van onwetendheid van de mens.

Degene die leiding geeft moet de mens zijn dus nooit de hond!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hij is slachtoffer van onwetendheid van de mens.

Degene die leiding geeft moet de mens zijn dus nooit de hond!!!

Wanneer uw hond problemen heeft welke u wilt oplossen neemt dan even contact met ons op.

Er vindt een uitgebreide telefonisch intakegesprek plaats, waarbij wordt gekeken wat de onderliggende oorzaak is van dit gedag. Pas wanneer dit duidelijk is, kun je aan de oplossing gaan werken. wij brengen dan een huisbezoek bij de hond en we gaan kijken wat er zoal te doen is aan het gedag van de hond maar vooral ook wat de eigenaar zou kunnen doen hier aan want in 80% van de gevallen is het de communicatie tussen hond en baas waar het op stuk loopt .


De koste voor een huisbezoek zijn € 145,- voor het consult van 2 uur ( huisbezoek ) deze koste zijn excl. reiskosten de reiskosten bedragen €0,25 per kilometer