IVOLO

ROPE SKIPPING

Welkom bij onze groep Rope Skipping

Wat is Rope Skipping?

Rope Skipping is een vorm van touwspringen waarvoor onder andere coördinatie, lenigheid, kracht, snelheid, uithouding, ritmegevoel en acrobatie vereist is.


Wie zijn wij?

Onze groep bestaat uit zowel jongens als meisjes van verschillende leeftijden en niveaus.

Binnen onze vereniging werken we daarom met drie verschillende niveaugroepen zodat je steeds kan bijleren en blijven groeien.


Wat doen wij?

De nadruk ligt bij ons op het recreatieve en plezier beleven in een teamsport.

Binnen de trainingen komen alle verschillende vormen binnen de rope skipping aan bod om de skippers op elk gebied zoveel mogelijk te kunnen leren, nl:


  • Single Rope
  • Double Dutch
  • Chinese Wheel
  • 2 people 1 rope
  • Traveller
  • Long Rope


Naast de wekelijkse trainingen en ons jaarlijkse optreden proberen we ook elk jaar deel te nemen aan minstens 1 recreatieve wedstrijd met de meer gevorderde skippers.

Zo leren ze hun grenzen verleggen en onder druk te presteren.