Belastingadvies particulier of ondernemer

Inkomsten- en omzetbelasting etc. in Amsterdam en online


Belastingaangifte voor de ondernemer of de particulier zijn geen eenvoudige opgave. U wilt het goed doen en ook geen mogelijkheden missen die de belastingwetgeving biedt. Mijn naam is Marc Ronteltap en ik ben een belastingadviseur gevestigd in Amsterdam en kan u bij uw belastingaangifte adviseren, ondersteunen en met uw gegevens het geheel voor u doen. Ik ben een belastingadviseur gespecialiseerd in het MKB met een opleiding bij het Register Belastingadviseurs. Neem contact op via Ronteltapbelastingadvies@gmail.com of Ronteltap Belastingadvies via Skype of vind me op LinkedIn.

Tax returns are not a simple task for an entrepreneur or an individual. You'll want to do it well and not miss any opportunities the tax legislation offers you. My name is Marc Ronteltap and I am a tax consultant based in Amsterdam and can advise you with your tax return, support and do the whole tax return for you based on the information you provide me. I am a tax consultant specialized in SMEs with an education at the Register Belastingadviseurs. Contact me through Ronteltapbelastingadvies@gmail.com, Ronteltap Belastingadvies via Skype or find me on LinkedIn.