Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională (CEDP), în parteneriat cu Asociația Internațională Step by Step, Reprezentanța UNICEF în România și Ministerul Educației Naționale derulează în perioada 2018 – 2022 proiectul România crește cu tine - Educația timpurie o investiție în viitor în Județele Brașov, Bacău și sectorul 3 al Municipiului București. Proiectul este implementat cu sprijinul financiar al Fundației Jacobs și al Fundației Botnar – Elveția.

Proiectul se înscrie în seria acțiunilor menite să susțină accesul și participarea tuturor copiilor (de la naștere la 6 ani) la educație timpurie incluzivă și de calitate. Inițiativa vine în sprijinul autorităților publice de la nivel județean și local, în vederea implementării măsurilor privind promovarea unei educații incluzive și de calitate la nivelul învățământului antepreșcolar și preșcolar și respectă prevederile referitoare la acest domeniu din Legea Educației Naționale nr.1/2001, cu modificările și completările ulterioare, din Programul Național de Reformă, din Strategia Națională pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România și din Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020.

Scopul proiectului România crește cu tine – Educația timpurie, o investiție în viitor este acela de a contribui la dezvoltarea politicilor publice în domeniul educației timpurii și la îmbunătățirea cadrului de implementare al acestora la nivel național, județean și local, asigurând astfel dreptul tuturor copiilor la educație timpurie incluzivă de calitate.

 Obiectivele proiectului:

·     Dezvoltarea unui cadru normativ și instituțional comprehensiv și convergent în domeniul educației și îngrijirii timpurii a copiilor antepreșcolari și preșcolari (de la naștere la 6 ani), promovând o abordare integrată, ce aduce laolaltă resursele conjugate ale sectoarelor de educație, sănătate și protecție socială.

·     Facilitarea la nivel local și central a unor parteneriate sustenabile cu scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor de educație și dezvoltare timpurie.

·     Culegerea de noi date care să fundamenteze dezvoltarea politicilor și a programelor din domeniul educației și îngrijirii timpurii a copiilor, prin elaborarea de studii și pilotarea la nivel local a unor servicii de educație timpurie integrate și de calitate.

 ·   Elaborarea și implementarea unei campanii coerente de advocacy și comunicare la nivel național, care să promoveze importanța investiției în educația timpurie, precum și necesitatea dezvoltării și a îmbunătățirii gradului de incluziune și a calității serviciilor specifice.

·   Asistarea și susținerea a 11 comunități din Județul Brașov, a 11 comunități din Județul Bacău și a sectorului 3 din Municipiul București pentru elaborarea/revizuirea și implementarea unor strategii de dezvoltare locală, care să includă intervenții punctuale privind educația și îngrijirea timpurie a copilului precum și dezvoltarea unor politici care sprijină organizarea comunităților în susținerea familiei – (comunități prietene/favorabile familiei).

 Grupul țintă:

  ·   Autoritățile publice locale și autoritățile publice județene, respectiv: Consilii Județene, Inspectorate Școlare Județene, Consilii Locale, Direcții de Sănătate Publică, Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Centre Județene de Resurse și Asistență Educațională, primării, școli, Serviciile Publice de Asistență Socială de la nivelul primăriilor;

            ·     Profesioniștii din serviciile de educație timpurie, din grădinițe sau creșe.

 Beneficiari:

·      Copii cu vârsta de la naștere la 6 ani

·      Familiile acestor copii

·      Comunitatea

 Asistența tehnică:

Pe parcursul proiectului, comunitățile vor beneficia de asistență tehnică și suport, focalizată pe următoarele dimensiuni:

 Proiectul utilizează abordarea PrimoKiz, aparținând Fundației Jacobs din Elveția, pentru a dezvolta un sistem coeziv și integrat privind educația și îngrijirea în copilăria timpurie. Procesul derulat se bazează pe dezvoltarea unei rețele puternice și cuprinzătoare de organizații de la nivel administrativ, profesional și a actorilor privați de la nivel județean și local.

Pentru aceasta, la nivelul fiecărui județ lucrează facilitatori județeni, cu rol activ în organizarea și derularea procesului de colaborare și coordonare dintre organizațiile locale implicate, cu scopul de a crea punți de susținere între domeniul educației, al sănătății, al protecției sociale ca și între toate instituțiile și grupurile relevante.

Un rol cheie la nivelul fiecărei comunități îl joacă echipa de proiect constituită din reprezentanți din domeniul educației, al sănătății, al protecției sociale. Aceasta este coordonată de un coordonator local și urmărește elaborarea unei analize de situație la nivelul comunității, fundament pentru definirea unei viziuni de viitor privind furnizarea de servicii de educație și îngrijire timpurie de calitate în respectiva comunitate. Pe baza analizei de situație realizate la nivelul fiecărei comunități și răspunzând nevoilor specifice identificate în rândul familiilor, se vor elabora sau revizui strategiile locale, cu scopul înființării de noi servicii de educație și îngrijire timpurie.


Contact

Str. Plantelor nr. 70, sector 2 , 023976, București

Tel: +4 031 710 29 29/ +4 031 710 29 30

E-mail: cristiana.boca@stepbystep.ro

www.facebook.com/România crește cu tine

www.stepbystep.ro