KLAUZULA INFORMACYJNA obowiązuje od dn. 25.05.2018 r. - strona internetowa szkoły.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

 1. dane Administratora Danych i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „KONTAKT”,
 2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Kopcińskiego z siedzibą w Łodzi, ul. Lermontowa 7,
 3. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 33 im. Stefana Kopcińskiego jest Pani Beata Florek, mail: sp33@inspektor-rodo.com.pl
 4. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
 5. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
 7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00,
 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale konieczne w celu udostępnienia strony internetowej,
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
 11. Klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w górnej części strony.