Etapa d'educació secundària i batxillerat

Educacont2023: Aprèn Iot mesurant la qualitat de l'aire amb ESP32STEAMakers


Curs de 30 hores: 14h telemàtiques i 16h treball personal.

Format sessions: 6 sessions telemàtiques.

Acreditació curs: Assistència a les sessions telemàtiques + Entrega d'activitats d'aprenentatge.

Formadors: Eduard Casadevall Carreras.

Durada: Inici 21 de novembre de 2022 fins el dia 1 de desembre del 2022. (21,23,24,28 i 30 de novembre, i 1 de desembre)

Horari: Dia 21 de novembre i 1 de desembre de 17:00 a 20:00h. 23,24,28, i 30 de novembre de 18:00 a 20:30h.

Objectius del curs: Treballar les STEAM de forma competencial, a partir del treball amb projectes , aprofitant per a introduir conceptes com IoT i tècniques que ajudin a treballar al professorat de forma transversal, pràctica i engrescadora.

  • Proposta ROBOLOT aplicable a l'aula.

  • Eines per a desenvolupar les matèries de Robòtica, Programació i Projectes.

Eines per al nou currículum de Tecnologia, Robòtica i Programació (ESO i Batxillerat) amb ESP32 STEAMakers


Curs de 30 hores: 14h telemàtiques i 16h treball personal.

Format sessions: 6 sessions telemàtiques.

Acreditació curs: Assistència a les sessions telemàtiques + Entrega d'activitats d'aprenentatge.

Formadors: Fernando Hernández Garcia.

Durada: Inici 21 de novembre de 2022 fins el dia 1 de desembre del 2022. (21,23,24,28 i 30 de novembre, i 1 de desembre)

Horari: Dia 21 de novembre i 1 de desembre de 17:00 a 20:00h. 23,24,28, i 30 de novembre de 18:00 a 20:30h.

Objectius del curs: Empoderar al professorat per a treballar la tecnologia i projectes STEAM de forma competencial enfocades a:

  • El nou currículum de batxillerat (Robòtica i Programació).

  • Eines per desenvolupar les matèries de Robòtica i Programació.


Robòtica per al Nou Currículum ESO i Batxillerat amb reptes 3dBot_ESP32STEAMakers, Blynk i ArduinoBlocks


Curs de 30 hores: 14h telemàtiques i 16h treball personal.

Format sessions: 6 sessions telemàtiques.

Acreditació curs: Assistència a les sessions telemàtiques + Entrega d'activitats d'aprenentatge.

Formadors: Fernando Hernández Garcia.

Durada: Inici 21 de novembre de 2022 fins el dia 1 de desembre del 2022. (21,23,24,28 i 30 de novembre, i 1 de desembre)

Horari: Dia 21 de novembre i 1 de desembre de 17:00 a 20:00h. 23,24,28, i 30 de novembre de 18:00 a 20:30h.

Objectius del curs:

• Empoderar el professorat per a treballar la robòtica de forma competencial

• Incorporar noves metodologies docents innovadores

• Integrar el pensament computacional a l’aula mitjançant l’ús del robot 3dBot

• Controlar el robot 3dBot remotament mitjançant la plataforma BlynkProgramació al nou currículum de Batxillerat: Proposta ROBOLOT aplicable a l'aula


Curs de 30 hores: 14h telemàtiques i 16h treball personal.

Format sessions: 6 sessions telemàtiques.

Acreditació curs: Assistència a les sessions telemàtiques + Entrega d'activitats d'aprenentatge.

Formadors: Fernando Hernández, Antoni Hortal, Jose Dalmau i Cristóbal Peralbo.

Durada: Inici 03 d'octubre de 2022 (03, 10, 17, 24, 31 d'octubre i 07 de novembre).

Horari: 18:00 h a 20:20 h.

Objectius del curs: Difondre una proposta pròpia de l'equip Robolot Team, basada en un encàrrec a docents que impartiran la nova matèria al Batxillerat.

  • Proposta ROBOLOT aplicable a l'aula.

  • Eines per a desenvolupar les matèries de Robòtica, Programació i Projectes.