מחזיק מפעל המעסיק 50 עובדים ומעלה כמפורט בתקנות, או לפי החלטת מפקח עבודה אזורי.