Bliv Medlem

Hvordan bliver du medlem af GRK?

Alle nye medlemmer, der ikke har roerfaring, starter på vores ro- og kajakskole LINK

GRK afholder skolen en gang om året i starten af juni måned.

Hvis du allerede kan ro og er frigivet fra en anden ro- eller kajakklub tilsluttet DFfR eller DKF, skal du blot rette henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Vi forbeholder os dog ret til at checke dine færdigheder, før vi accepterer din indmeldelse.

Kontingent 2020 sæsonen:

Ungdom: (under 24 år): 450 kr./år

Seniorer (over 24 år): 1200 kr./år

Sekundært medlemsskab. Du er som baglænsroer medlem af en anden dit roklub (din primære klub): 600 kr./år

Familiekontingent (en voksen+børn): 1400 kr./år

Familiekontingent (to voksne+børn): 2600 kr./år

Passive medlemmer: 100 kr./år

Leje af kajakplads: 800 kr./år

Indbetalinger

Bank: Reg. nr. 1551 - Konto nr. 0004113098

Giro: 01 411 3098