Конференция

"Детският и началният учител - двигател на мотивацията"

26 - 27 юни 2018 г. в Технически университет - Варна

В периода 26 - 27 юни 2018 г. в Технически университет - Варна ще се проведе Първата регионална конференция на Регионален методически съвет към РУО - Варна, секция детски и начални учители, под мотото "Детският и началният учител - двигател на мотивацията".

Основната цел на Конференцията е да даде възможност на учителите да споделят опита си в различни иновационни практики, демонстрирани по време на дейности по плана на Регионалния методически съвет и да участват във форми на поддържаща квалификация.


Участието може да бъде в следните варианти:

  • слушател първия ден;
  • с доклад;
  • участник в квалификационен курс втория ден: приключва с удостоверение с 1 квалификационен кредит;
  • слушател първия ден и участник в квалификационен курс втория ден: приключва с удостоверение с 1 квалификационен кредит


За участници в конференцията без посещение на квалификационен курс няма такса.


Участието с доклад предварително се съгласува с комисия. Преди да се регистрирате, изпратете идеята си за доклад на имейл: i.peneva@ruo-varna.bg.

ПРОГРАМА

Темите на курсовете на 27.06.2018 г. са:


- Ефективни подходи за развитие на учебната мотивация на учениците (лектор: проф. д. п. н. Николай Колишев)

- Съвременни аспекти в обучението по БЕ в начален етап (лектор: проф. д. п. н. Маргарита Георгиева)

- Процесът на обучение по компютърно моделиране (лектор: д-р Елена Колева, Теодора Момчева, Стефка Петрова)

- Електронен вид на учителското портфолио (лектори: Георги Златаров, Румен Бакалов)

- Организиране на мотивираща среда в детската градина (лектор: Иванка Павлова)


Таксата за участие в квалификационен курс е 40 лв. на човек.

Упътване за пристигане в ТУ - Варна.


ПОКАНА

Желаещите да се включат в конференцията в една от трите форми (с доклад; в квалификационен курс, слушател), могат да го направят като попълнят до 20.06.2018 г. електронния формуляр https://goo.gl/YJQcDH по-долу: