สำนักงานคุณภาพ

โรงพยาบาลพิมาย

IR Control (การตอบกลับ)

การรายงานอุบัติการณ์ผ่านคอมพิวเตอร์

การรายงานอุบัติการณ์ผ่านมือถือ