ความเสี่ยง

โรงพยาบาลฮอด

หมายเหตุ : passwordชั่วคราว คือ a12345

ทดลองใช้งานระบบตั้งแต่ปัจจุบันจนถึง สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ และเริ่มใช้งานระบบจริงตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

ใบรายงานอุบัติการณ์ โรงพยาบาลฮอด.doc

Sentinel Event   หมายถึง  เหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการคาดการณ์มาก่อน  ซึ่งมีผลทำให้เกิดความเสียหายจนถึงแก่ชีวิต หรือสูญเสียหน้าที่การทำงานของอวัยวะอย่างถาวรอันได้แก่  ระบบความรู้สึก  ระบบประสาทอัตโนมัติ  สรีระร่างกายและระบบความทรงจำ  ซึ่งส่งผลให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่มีความสัมพันธ์กับพยาธิสภาพของโรคที่เจ็บป่วยในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  รวมถึงความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจอย่างรุนแรงชนิดของเหตุการณ์  ได้แก่  

1. มีการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย (Suicide of a person)

2. ปฏิกิริยาจากการให้เลือดที่รุนแรง (Hemolytic transfusion reaction) 

3. การเสียชีวิต  พิการ  หมดสติ หรือการสูญเสียหน้าที่อันเนื่องมาจากความคลาดเคลื่อนทางยา (Any patient death , paralysis , coma or other major permanent loss of function from mediation errors)

4. การผ่าตัดผิดตำแหน่ง/ ผิดประเภท/ ผ่าตัดผิดคน (Wrong site ,wrong procedure surgery, wrong patient)

5. ผู้ป่วยสูญเสียหน้าที่การทำงานของร่างกายหรือมีภาวะทุพลภาพอย่างถาวรโดยไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินของโรคหรือการเจ็บป่วยในขณะนั้น

6. ผู้ป่วยได้รับผลกระทบหรือความเสียหายอาจถึงกับพิการหรือเสียชีวิต  อันเป็นเหตุความบกพร่องของอุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงจากบุคลากรทางการแพทย์ /กระบวนการรักษา ใน โรงพยาบาล (เช่น การผ่าตัด/หัตถการต่างๆ, Fall , Restraint , Medication Error , Delay Treatment)

7. การมีสิ่งของ/อุปกรณ์ตกค้างอยู่ในร่างกายผู้ป่วย (Retained Foreign Object after Surgery)

8. การทำร้ายร่างกาย/ ข่มขืนหรือล่วงเกินทางเพศ/ ฆาตกรรมในโรงพยาบาล (Assault/ Rape/ Homicide)

9. การลักพาตัวทารก (Infant Abduction) / การส่งมอบทารกผิดครอบครัว (Infant who was sent home with the  wrong parents)

10. อุบัติภัยหมู่ที่ต้องประกาศCode อุบัติภัยหมู่ , อัคคีภัย , วิบัติภัย ที่ส่งผลเสียต่อทรัพย์สินรุนแรง

11. อุบัติการณ์หรือเหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อการเสียชื่อเสียง หรือฟ้องร้อง หรือมีสื่อมวลชนเข้ามาเกี่ยวข้อง


0000000079-Template___Definition_Risk_Incident_NRLS___HRMS_on_Cloud_ปีงบประมาณ_2566.pdf
0000000079-คู่มือการใช้งานระบบ_HRMS_on_Cloud_ปีงบประมาณ_2567.pdf
0000000079-คู่มือการใช้งานระบบ_NRLS-KMS_(Learning_System)_ปีงบประมาณ_2567.pdf
0000000079-บัญชีอุบัติการณ์ความเสี่ยงระบบ_NRLS___HRMS_on_Cloud_ปีงบประมาณ_2566.pdf