La Rimaieta

Grup de Criança Compartida

Qui som?

La Rimaieta som un grup de criança autogestionat que apostem per la criança compartida, és a dir, que les famílies ens impliquem en la construcció col·lectiva del projecte amb les acompanyants. Som autogestionades perquè, situats al marge de l'educació reglada, dediquem part de les nostres energies i recursos per fer sostenible la seva quotidianitat. Funcionem d'una manera horitzontal, organitzades en comissions i enxarxats amb altres col·lectius i dinàmiques sociopolítiques del barri de Poble Sec (Ateneu cooperatiu La Base, hort de la Font Tronada, Babalia i Plataforma de grups de criança de Poble Sec). Ens pensem a dins de les propostes d'educació lliure i respectuosa, i en procés de definició i reflexió sobre aquestes, per anar dibuixant el projecte de manera col·lectiva amb la riquesa, heterogeneïtat i necessitats de les famílies que hi formen part.

Acabem de començar el segon any de La Rimaieta i estem buscant famílies que vulguin participar en el projecte. Les criatures a les que acull van de l'any i pocs mesos als 3 anys. Si esteu interessades, pots escriure'ns al mail:

Principis i proposta pedagògica

La Rimaieta, grup de criança autogestionada, es pensa seguint els principis de l’educació lliure/viva i respectuosa.

Dins d’aquesta, i seguint els principis d’Emmi Pickler i les pedagogies Reggio Emilia i Waldorf, creiem que la tasca principal de les acompanyants durant la primera infància ha de ser crear un espai acollidor i plaent on:

- L’infant es senti segur tan a nivell físic com afectiu.

- Es respecti la voluntat de cada infant i a l’ésser únic que cada un és.

- L’infant gaudeixi d’autonomia en la seva activitat, podent moure’s en llibertat a l’espai i decidint l’inici de la seva pròpia activitat.

Posem especial èmfasi al treball afectiu i emocional; donant importància al treball amb les emocions i al procés de construcció de l’autoconcepte i autoestima; bàsics per aconseguir una bona autonomia (entesa com el camí cap a l’experiència del que cada un i una és). La base de les propostes serà el joc; ja que durant l’etapa infantil no hi ha diferència entre joc i aprenentatge. Treballarem des del joc lliure: s’ha demostrat que amb aquest els infants aconsegueixen una millor capacitat d’autoregulació emocional, són més sociables, tenen millor capacitat de solucionar problemes i un pensament més creatiu. A més, tenint en compte que les criatures de 2 anys aprenen a través dels sentits i del moviment, proposarem activitats concretes d’estimulació sensorial i psicomotriu.

Aquest treball contribuirà a assentar les bases per al posterior desenvolupament cognitiu. Treballarem amb una mirada sistèmica i es treballarà des de la diversitat. Aprofitant la riquesa que aporta la pròpia diversitat del grup de famílies.


Com Funcionem?

El dia a dia a la Rimaieta és gestionat per dues acompanyants i una persona auxiliar (una mare o pare que va rotant) en horari de 8:30-15:30h. La primera acompanyant arriba a les 8:30h, l’auxiliar a les 9:30h i la segona acompanyant a les 10h. Hi ha la idea que es pugui incorporar una nova figura i que pugui oferir també un suport pedagògic.

Hi ha diferents propostes per tots els dies de la setmana: Psicomotricitat gruixuda, Experimentació sensorial, Experimentació artística, Sortida de descoberta de l’entorn i Experimentació sensorial, psicomotricitat o autonomia. El CALENDARI ESCOLAR es des de mitjans de Setembre a la tercera setmana de juliol.

Actualment, funcionem per treball de comissions. Cada família (n’hi ha que en participen els dos membres, n’hi ha que només un) formen part activa d’alguna de les comissions. Aquestes són:

   • Comissió Pedagògica
   • Comissió Tècnica
   • Comissió Infraestructures
   • Comissió Neteja
   • Comissió Alimentació
   • Comissió de comunicació

Per altra banda, i de cara a coordinar-nos i consensuar decisions grupals, es programen assemblees que ens permeten parlar de com va, com estem, i faciliten la presa de decisions conjuntes amb la voluntat del consens. Algunes d’aquestes assembleas es fa conjuntament amb les acompanyants per treballar els temes pedagògics i compartir conexeiments, aprenentatges i el dia a dia de les criatures.

CUINA

Som les mateixes famílies les que cuinem per les nostres criatures. Aproximadament cada família ha de cuinar cada 12 dies per a totes ( criatures i acompanyants) segons un menú confeccionat per la ComNyam! que ens serveix de guia per a la inspiració. Aquest es va revisant per incorporar noves coses o segons l’època de l’any. Intentem en la mesura del possible que els productes siguin de proximitat i ecològics.

AUXILIAR

La persona auxiliar fa horari de 9:30 - 14:30. S’encarrega de donar suport a la tasca de les acompanyants, fent-se càrrec sobre tot dels aspectes logístics del matí. No totes les families poden fer aquesta funció per motius laborals, aixi que intenten equilibrar feines amb altres estratègies.

QUOTA

Actualment les famílies abonem aproximadament 250 euros mensuals a Posant en Comú (12 mensualitats). De forma trimestral es paguen 30 Euros en concepte de socis de La Base.

La quota haurà d’incrementar un xic més en els propers mesos, per l’augment del lloguer. Encara per decidir com fem front a aquest nou import. S’organitzen de tant en tant activitats col·lectives per recaptar diners pel projecte, com les vermutekes amb La Base o la participació a la festa Major del barri de Poble Sec.