Theorieles

Alle theorie leermiddelen zijn te koop bij Rijschool AMB.

Vraag naar de juiste leermethode.

Ook ONLINE THEORIELES. Vraag informatie over deze interactieve leermethode.

Zo gaat het bij een theorie-examen.

In dit filmpje zie je hoe het gaat bij een theorie-examen.

Theorieles

Het CBR adviseert kandidaten om theorieles bij een rijschool te nemen. Daarbij worden de principes achter de regels uitgelegd, waardoor je het beter kunt begrijpen en onthouden door dat het in het lange termijn geheugen blijft zitten.

Leren uit een theorieboek zou volgens het CBR minder effectief zijn, omdat je daarbij vooral plaatjes leert herkennen in plaats van verkeersinzicht op te bouwen.

De examenresultaten bij het CBR wijzen erop, dat kandidaten die enkele theorielessen bij hun rijschool hebben gevolgd een grotere slagingskans hebben dan kandidaten die alleen zelfstandig gestudeerd hebben met een boek of USB stick.

Helaas is Rijschool AMB gestopt met theoriecursus te geven. Er zijn teveel leerlingen die kiezen voor een theoriespoedcursus, bij zo'n cursus blijft het slechts even in het korte termijn geheugen hangen. Na een paar maanden ben je veel informatie kwijt en begeef jij je in het verkeer met veel vraagtekens. En je weet de verkeerssituaties niet goed in te schatten. Voor de duidelijkheid een examinator heeft snel door of jij de verkeersregels goed kent en op de juiste manier toepast.

Koop dan liever een boek en USB stick of een Speed online cursus van VEKABEST via Rijschool AMB, dan weet je zeker dat je kennis hebt van het verkeer.

Theoriesysteem

Kandidaten beginnen niet meer met een klas vol leerlingen aan dezelfde toets, maar zullen de examenvragen ‘individueel’ maken. Dit met behulp van een touchscreen in plaats van de huidige ABC-knop. Op die manier wordt het mogelijk om leerlingen van verschillende rijbewijscategorieën in één zaal hun examen te laten maken.

Daarnaast kunnen kandidaten voortaan meteen naar de volgende examenvraag toe als ze het antwoord weten. We hebben die verandering getest en deelnemers bleken het fijn te vinden dat ze hun eigen tempo kunnen bepalen”, aldus de zegsvrouw. Een groep begint op de gereserveerde tijd aan de examens, maar de individuele kandidaat kan weg zodra hij klaar is met zijn toets.

Theorie-examen auto

Het theorie-examen voor de personenauto bestaat uit drie onderdelen:

· Een onderdeel over gevaarherkenning (25 vragen);

· Een onderdeel over verkeersregels (30 vragen);

· Een onderdeel over verkeersinzicht / risico’s (10 vragen).

Verkeersinzicht en risico's

Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig is om te doen.

Gevaarherkenning

De gevaarherkenningsvragen beantwoord je door aan te geven wat je in deze situatie zou doen:

· Remmen (dat wil zeggen flink snelheid verminderen of zelfs stoppen);

· Gas loslaten (dat wil zeggen extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze);

· Of niets (dat wil zeggen gewoon door blijven rijden met dezelfde snelheid).

Wanneer geslaagd?

De vragen worden gesteld bij beelden van verkeerssituaties op grote tv-monitoren. Je kunt ze daarop ook meelezen. Je beantwoordt de vragen met drukknoppen in de tafel.

Je slaagt voor je theorie-examen als:

· je 13 vragen goed hebt (van de 25) van het onderdeel gevaarherkenning;

· je 35 vragen goed hebt (van de 40) van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht.

Direct een certificaat

Het examen duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting vóór de examenvragen. Daarna stelt de computer in ongeveer een kwartier de uitslag vast.

Als je slaagt, wordt dit digitaal vast gelegd en is het certificaat 1.5 jaar geldig..

Als je zakt, krijg je een uitslagformulier met daarop per examenonderwerp het aantal vragen dat je foutief, te laat of niet hebt beantwoord. Daarnaast staat een lijst afgedrukt met alle examenonderwerpen (bijvoorbeeld 'verkeersborden', 'inhalen' of 'voorrangsregels').

Klik op CBR voor nog meer informatie.


Rijschool AMB kan je uitgebreid over die onderwerpen informeren.

Kandidaten die in 1 keer slagen voor hun theorie-examen met 0 fout, krijgen hun eerste praktijkexamen GRATIS!*

*Alleen geldig voor leerlingen van Rijschool AMB en het een 1e theorie-examen betreft.

Of schrijf je meteen in voor één van de uitdagende opleidingen.

Copyright © AMB1202
Laatst bijgewerkt op 1 november 2019