Motorrijden

RIJSCHOOL AMB is in 2017 gestopt met motorrijles.

En met bijscholing is Rijschool AMB gestopt in 2019.

Wat zijn de regels voor het motorrijbewijs vanaf november 2017?

Een kandidaat moet twee praktijkexamens doen, namelijk het motorexamen voertuigbeheersing (AVB) en het motorexamen verkeersdeelneming (AVD). Beide praktijkexamens legt de kandidaat af op een tweewielige motor, er komt dus geen examen voor driewielige motorrijtuigen. Voorafgaand aan de praktijkexamens moet de leerling geslaagd zijn voor het theorie-examen.

Deze trajecten van het motorrijbewijs zijn te volgen:

Rijbewijs A1 (125cc, ofwel 11 kiloWatt)

  • Theorie-examen vanaf 17 jaar
  • Praktijkexamen vanaf 18 jaar

Rijbewijs A2 (tot 35 kiloWatt)

  • Theorie-examen vanaf 17 jaar
  • Praktijkexamen vanaf 20 jaar (Rijbewijshouder A1 hoeft alleen het getrapte examen te doen, dus geen AVB- en theorie-examen)

Rijbewijs A (onbeperkt vermogen)

  • Theorie vanaf 21 jaar. Als de kandidaat in het bezit is van A2 hoeft deze geen theorie-examen te doen.
  • Praktijkexamen vanaf 21 jaar. Is de rijbewijshouder nog geen 2 jaar in het bezit van de categorie A2? Dan mag deze alleen motoren besturen voor de categorie A1 en A2 tot het bereiken van de leeftijd van 24. De code vervalt ook na tweejarig bezit van het rijbewijs. Kandidaten onder de 24 jaar krijgen de categorie A met de code 80 (Alleen 3-wielige voertuigen) op het rijbewijs
  • Is de motorrijder 2 jaar in het bezit van rijbewijs A2? dan mag hij (volgens de site van het RDW) hij een motor met onbeperkt vermogen besturen (dus geen extra getrapt examen voor A2-leerlingen)

CBR - over het cbr - CBR - Laatste nieuws

18-09-17 | Leeftijd voor examen op zware motor verlaagd naar 21 jaar (aanvullende info)

De leeftijd om examen te doen voor de zware motorcategorie (A) is verlaagd van 24 naar 21 jaar. Als je het A-rijbewijs haalt voor je 24e, krijg je code 80 op je rijbewijs. Met die code mag je rijden op een driewielig motorrijtuig, een lichte motor (A1) en een middelzware motor (A2).

De code 80 vervalt twee jaar na het behalen van je A-rijbewijs of als je voor die tijd 24 wordt. Als je voor het behalen van je A-rijbewijs het A2-rijbewijs al hebt, vervalt code 80 op het moment dat je het A2-rijbewijs twee jaar bezit.

Als de code vervalt, mag je ook op een zware motor (A) rijden. Je hoeft daarvoor geen extra examen meer te doen, maar als je nog geen 24 bent, moet je wel een nieuw rijbewijspasje aanvragen bij de gemeente. Doe je dat niet, dan vervalt de code 80 pas als je 24 bent.

De verlaging van de leeftijd voor het A-examen is een uitvloeisel van de derde Europese rijbewijsrichtlijn. Die geeft aan dat je vanaf je 21e jaar op een driewielig motorrijtuig met een vermogen vanaf 15 kW mag rijden.

- Daarvoor heb je rijbewijs A nodig.

- Hiervoor moet je twee praktijkexamens doen, namelijk het motorexamen voertuigbeheersing (AVB) en het motorexamen verkeersdeelneming (AVD).

- Beide praktijkexamens leg je af op een tweewielige motor, er komt dus geen examen voor driewielige motorrijtuigen.

- Voor het praktijkexamen AVB moet je geslaagd zijn voor het motortheorie-examen of in bezit zijn van een geldig rijbewijs B.

- Voor het praktijkexamen AVD moet je eerst geslaagd zijn voor het motortheorie-examen.

- Alleen als je al een rijbewijs voor de lichte motor (A1) of de middelzware motor (A2) hebt, hoef je geen theorie-examen meer te doen.

Het CBR past momenteel de ICT-systemen aan op de wetgeving die in Nederland per 12 juli 2017 versneld is doorgevoerd op aandringen van de Europese Commissie. Dit moet het mogelijk maken dat je met ingang van eind november vanaf je 21e jaar een motorexamen voor de zware categorie (A) kunt reserveren. De definitieve invoeringsdatum volgt nog.

Voorbeelden

Ter verduidelijking, hierbij twee voorbeelden van het halen van het A-rijbewijs als je al in het bezit bent van het A2-rijbewijs.

1. Je haalt op je 20e het A2-rijbewijs (middelzware categorie). Je haalt vervolgens op je 21e het A-rijbewijs (zware categorie). Je krijgt dan code 80 op je rijbewijs vermeld. Op het moment dat je in dit geval twee jaar het A2-rijbewijs bezit, dus op je 22e, vervalt code 80. Je moet dan wel een nieuw rijbewijspasje aanvragen bij de gemeente.

2. Je haalt op je 20e het A2-rijbewijs (middelzware categorie). Als je het A2-rijbewijs twee jaar bezit, haal je het A-rijbewijs (zware categorie) via het getrapte traject. Je krijgt dan geen code 80 op je rijbewijs vermeld.

Begrijp je het nog?

Theorie-examen motorfiets.

Het theorie-examen voor de motorfiets bestaat uit twee onderdelen:

· Een onderdeel over verkeersregels (30 vragen);

· Een onderdeel over verkeersinzicht / risico’s (10 vragen).

Goed om te weten is dat je bij deze theorie-examen moet denken als een motorrijder en niet als een automobilist, fietser of voetganger.

Klinkt logisch maar dat is de meest voorkomende oorzaak dat mensen zakken voor een motor theorie-examen.

Vraag advies aan Rijschool AMB welke rijschool je kunt nemen voor motorrijlessen.


Klik CBR theorie voor uitgebreider informatie over de vernieuwde theorie examen.

Copyright © AMB1202
Laatst bijgewerkt op 1 november 2019