IPSC Rifle Level 1

Zawody karabinowe 09.07.2017 Strzepcz

Dziękujemy sponsorom za wsparcie w realizacji zawodów

Firmie

Bau-Pro Sp. z o.o.

oraz firmie

3GUN.PL

Informacje o zawodach

Termin:

Data : 09.07.2017

Rejestracja od godz. 9:00

Pierwsze strzały godz. 10.00

Lokalizacja :

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Marynarki Wojennej 80-223 Strzepcz Mapa

Oplata startowa:

150PLN

Liczba strzałów :

ok. 100

Klasy sprzętowe:

Semi Auto Open, Semi Auto Standard, Manual Action Open, Manual Action Standard

Maksymalna liczba zawodników : 50

LISTA ZAWODNIKÓW

Rejestracje kończymy:

03.07.2017 REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

Sponsorzy :

Bau-Pro Sp. z o.o.

3GUN.PL

Organizatorzy:

Klub Strzelających Inaczej – Patronat sportowy

Pomorska Obrona Terytorialna – Wsparcie

Sekcja Strzelectwa Praktycznego – Realizacja

PS Technik - Obsługa finansowo prawna

Dyrektor zawodów:

Zbigniew Frost

Dane do przelewu

PS TECHNIK

nr konta: 59 1140 2004 0000 3802 3724 2867

w tytule: "IMIĘ NAZWISKO" IPSC LVL I Strzepcz


W zawodach mogą brać udział zawodnicy IPSC oraz osoby nie będące zawodnikami, ale posiadające rekomendacje zawodnika IPSC.

Przepisy IPSC: http://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2017/05/RulesRifle-PL-2017-1.pdf

Ze względu na to, że strzelnica na której są organizowane zawody jest obiektem wojskowym, obowiązują pewne zasady.

1) Jeżeli w okresie poprzedzającym zawody będzie susza i wystąpi zagrożenie pożarowe wszystkie strzelania na obiekcie mogą zostać odwołane. Jest to przyczyna niezależna od organizatora. W takim przypadku opłata startowa zostanie zwrócona w całości przelewem na konto z którego wyszła.

2) Każda z wjeżdżających osób na teren jednostki musi być uprzednio zgłoszona. W zgłoszeniu muszą być takie dane jak: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, marka pojazdu (lub informacja, że dana osoba jest pasażerem), nr rejestracyjny pojazdu, opcjonalnie telefon. Dotyczy to również ewentualnych osób towarzyszących. Dane muszą zostać podane podczas rejestracji- najpóźniej do poniedziałku 03/07/2017.

Ze względu na krotki czas rejestracji w tej edycji zawodów nie mogą uczestniczyć zawodnicy zagraniczni.