"Skolas 2030" seminārs Rīgas Franču licejā

Aicinām uz pieredzes un domu apmaiņas dienu 24. aprīlī

Seminārs notiks abās Rīgas Franču liceja ēkās. Uz darbošanos Mēness ielā tiek aicināti 1.- 6. klašu skolotāji, bet K. Valdemāra ielā – 7. – 12. klašu pedagogi, skolu direktori un direktoru vietnieki. Noslēguma nodarbība notiks K. Valdemāra ielā 48.

Semināra norises darba kārtība Mēness ielā 8

8:00 – 8:45

Pedagogu ierašanās, reģistrācija.

8.50 – 9.20

Ievadsaruna – uzdrīkstēšanās stāsts.

RFL direktores vietnieces M. Kalniņa, I. Mateviča

9.30 – 11.05

Mācību stundu vērošana.

11.05 – 11.25

Strukturēta domu apmaiņa par vērotajām mācību stundām.

11.25 – 12.00

Mācību vides iepazīšana K.Valdemāra ielas ēkā (ekskursija grupās). Mācību telpās iespējamas sarunas ar Liceja pedagogiem.

*No Mēness ielas ēkas būs autobuss nokļūšanai K.Valdemāra ielas ēkā

12.00 – 12.30

Kafijas pauze.

12.35 – 13.35

Strukturēts un organizēts darbs grupās, atklājot redzētos piemērus un papildinot ar savām idejām.

· Kā tika izvirzīts stundas sasniedzamais rezultāts;

· Sasniedzamais rezultāts un mācību uzdevumu efektivitāte;

· Sasniedzamais rezultāts un mācīšanās procesa organizācija;

· Kā skolēns mācību stundā virzīja savu darbu, lai sasniegtu izvirzītos rezultātus;

· Kā skolēns pārliecinājās par veikumu[ atgriezeniskās saites piemēri un efektivitāte stundā]

Ko guvu es - mācību stundas vadītājs?

13.35 – 13.45

Kopsavilkums – Ko es iespējams varētu izmantot savā darbā? Vai redzētais mācību stundās ļāva man noticēt, ka reforma ir nepieciešama un realizējama?

Semināra norises darba kārtība K. Valdemāra ielā 48

8.00 – 8.45

Pedagogu ierašanās, reģistrācija

8.50 – 9.20

Ievadsaruna – uzdrīkstēšanās stāsts

RFL direktore V. Rūtenberga, direktores vietnieces A. Kļaviņa, S. Dragone

9.30 – 11.05

Mācību stundu vērošana

10.35 – 11.05

Aprobācijas procesa organizēšana, norise, mācības – saruna ar skolas vadību par mācību procesa organizāciju skolā.


11.05 – 11.25

Strukturēta domu apmaiņa par vērotajām mācību stundām

11.25 – 12.00

Mācību vides iepazīšana K.Valdemāra ielas ēkā (ekskursija grupās). Mācību telpās iespējamas sarunas ar Liceja pedagogiem.

12.00 – 12.30

Kafijas pauze

12.35 – 13.35

Strukturēts un organizēts darbs grupās, atklājot redzētos piemērus un papildinot ar savām idejām.

· Kā tika izvirzīts stundas sasniedzamais rezultāts;

· Sasniedzamais rezultāts un mācību uzdevumu efektivitāte;

· Sasniedzamais rezultāts un mācīšanās procesa organizācija;

· Kā skolēns mācību stundā virzīja savu darbu, lai sasniegtu izvirzītos rezultātus;

· Kā skolēns pārliecinājās par veikumu[ atgriezeniskās saites piemēri un efektivitāte stundā]

Ko guvu es - mācību stundas vadītājs?

13.35 – 13.45

Kopsavilkums – Ko es iespējams varētu izmantot savā darbā? Vai redzētais mācību stundās ļāva man noticēt, ka reforma ir nepieciešama un realizējama?