Ressun lukion koti ja koulu ry

Tervetuloa vuosikokoukseen tiistaina 29.8.2023 klo 1630 Kalevankadun luokkahuoneessa 207.

Welcome to the annual general meeting on Tueday 29.8.2023 at 4.30pm. The meeting is hosted in Kalevankatu room 206 and with a remote connection to Ruoholahdenkatu as well.

Kokouken esitysmateriaali / meetin materials: Vuosikokous / Annual General Meeting 29.8.2023

🇫🇮

Ressun lukion koti ja koulu ry on Ressun opiskelijoiden vanhempien ja huoltajien muodostama yhdistys, jonka tavoitteena on eri tavoin tukea kodin ja koulun yhteistyötä. Yhdistys on aloittanut toimintansa vuonna 1971.

Koti ja koulu ry kerää varoja kannatusmaksuilla ja erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien tuotoilla. Varoilla tuetaan opiskelijoiden projekteja, opintomatkoja, vierailukäyntejä sekä oppilaskunnan toimintaa. Lisäksi yhdistys myöntää stipendejä opiskelijoille.

Yhdistys hallinnoi Ressun edesmenneen pitkäaikaisen ja pidetyn rehtori Antero Penttilän muistorahastoa, jonka varoista myönnetään stipendejä ja avustuksia lukion opiskelijoille.

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus, joka on toimistaan tilivelvollinen yhdistyslain mukaan.

Yhdistyksen Facebook-sivulta ja Instagram-tililtä voi saada ajantasaista tietoa ja kuvia meidän toiminnasta.

Facebook: www.facebook.com/ressunlukionkotijakoulu 

Instagram: https://www.instagram.com/ressunlukionkotijakoulu

🇬🇧

Ressun Lukion Koti ja Koulu ry is an association of the parents and guardians of Ressu students, with the goal of supporting the cooperation between the school and home lives. The association was founded in 1971. 

Koti ja Koulu ry is funded by contributions and the proceeds from various kinds of events. The funds are used to support student projects, field trips, guest visitations, and student council activity. In addition the association grants students scholarships. 

The association administers the memorial fund of the late, beloved and long-term principal Antero Penttilä, from which scholarships and financial aid are granted to the students. 

The association is managed by the voluntary members of the administrative board. 

For up-to-date information and images see our Facebook and Instagram profiles.

Facebook: www.facebook.com/ressunlukionkotijakoulu 

Instagram: https://www.instagram.com/ressunlukionkotijakoulu